Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Din röst i kyrkovalet är viktig!

Debatt Publicerad: 2013-09-05 16:16

”Vill du ha makt i Svenska kyrkan? Engagera dig då inte i din församling, utan bli medlem i ett politiskt parti!” Så drastiskt uttrycker sig Erik Eckerdal, doktorand i ekumenik, vid Uppsala universitet. Eckerdal har rätt, fortfarande är det de politiska partierna, eller till dem närstående förbund, som har den verkliga makten i Svenska kyrkan.

När staten och kyrkan skiljdes åt år 2000 hade många hoppats att de politiska partierna skulle släppa greppet. I takt med att samhället blir alltmer sekulariserat och tar mer och mer avstånd ifrån kristen tro så skulle man förmoda att de politiska partierna inte längre har intresse av Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, men så är det inte.

Det är inte längre accepterat att en präst ber en bön under en skolavslutning, men de politiska partierna bestämmer fortfarande över vilka böner som skall ingå i Svenska kyrkans bönbok. Det hela är förvirrande, men tyvärr så är det verklighet.

Är allt hopp ute för den starkt partipolitiserade Svenska kyrkan? Jag tror inte det. Så länge som människor kommer till tro och växer som kristna inom Svenska kyrkan, så länge finns det hopp. Det är nämligen ett tecken på att den helige Ande är kvar.

Frimodig kyrka menar dock att Svenska kyrkan är illa ute i mycket. Allt färre människor firar gudstjänst, de ekumeniska relationerna knakar och ekonomin blir allt sämre i många församlingar.

Frimodig kyrka har under lång tid förespråkat en framtidskommission. Vi har ansett att det är en bristande krismedvetenhet inom kyrkan och hos de politiska partierna som styr. Vi kan därför glädja oss över att det nu finns motioner ifrån partierna om en framtidskommission på Kyrkomötet.

Enbart 30 procent av barnen döps vilket gör att medlemsantalet drastiskt kommer att sjunka på sikt. Detta innebär naturligtvis att det blir svårt att behålla samma antal anställda och upprätthålla all verksamhet.

Vi måste tänka annorlunda. Vi måste bygga levande församlingar och gemenskaper på ett nytt sätt. Vad kan sekulära politiska partier tillföra på området? Självklart minimalt eftersom de är gjorda för att styra samhället och inte kyrkan.

Istället måste vi lära av kristna runt om i världen. Kyrkan växer lavinartat på många ställen, låt oss hämta inspiration och lärdomar ifrån växande kyrkor var de än finns, istället för att tro att det är de politiska ideologierna som är räddningen för kyrkan.

Frimodig kyrka anser att församlingen är basen i Svenska kyrkan. Vid årsskiftet kommer många församlingars självbestämmande att försvinna. Församlingarna kommer att ingå i storpastorat. Exempelvis kommer hela Malmö stad att vara ett pastorat med en kyrkoherde. Pastoratet kommer att få ett väldigt stort inflytande på församlingarnas bekostnad.

Detta stordriftstänkande är Frimodig kyrka emot. Istället för en allt större likriktning av församlingarna, som kommer att bli följden av de nya strukturerna, vill Frimodig kyrka ge församlingarna möjlighet att skapa sin egen profil utifrån sina lokala förutsättningar.

Du kan påverka Svenska kyrkans inriktning genom att rösta i kyrkovalet. Valet är viktigt inte bara för Svenska kyrkan.  Svenska kyrkan är teologisk riktningsvisare för alla samfund i Sverige. De debatter som förs och beslut som fattas påverkar hela den svenska kristenheten.

Frimodig kyrka står helt fri ifrån de politiska partierna. Vi står för klassisk kristen tro, alltså helt vanlig kristendom. Det finns hopp för Svenska kyrkan – låt oss rösta frimodigt för en kyrka med Jesus Kristus i centrum utan partipolitiska ideologier.

Jan-Anders Ekelund, ordförande, Frimodig kyrka


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Sverige ingen fristad för judar längre
Skapa det andliga folkhemmet
Sverige ger 283 miljoner i bistånd till Nigeria – blundar för förföljelse
Bevara integriteten i orostider
"Vi saknar existensberättigande om vi inte vill nå nya människor"
Ljuset lyser i mörkret
Bara i totalitära samhällen rensar staten bort religiösa symboler
Israel kommer att förlora fler liv
Farligt tyst om de nya moskéerna
"Ett radikalt ingripande närmar sig"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies