Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Upptäckten av "Gudspartikeln" påverkar inte religionsämnets roll

Debatt Publicerad: 2013-08-15 16:37

Den socialdemokratiske riksdagsledamoten Peter Persson har inlett höstens politiksäsong med en fråga till utbildningsminister Jan Björklund där han undrar hur statsrådet avser att ”krympa ’Gudsundervisningen’ i skolan till förmån för ’Higgs­undervisning’ ”. Detta mot bakgrund av att Persson – till synes helt på egen hand – kommit fram till slutsatsen att vetenskapen nu bevisat att 1) Gud inte existerar, 2) människan inte äger en själ och 3) att det inte finns något liv efter detta. Därmed bör, enligt Persson, ämnet religionskunskap avskaffas från den svenska skolan till förmån för naturvetenskapliga ämnen.
Persson lanserar begreppet ”Higgsundervisning”. Vad den skulle innehålla vet nog bara Peter Persson själv. Det framstår som ett hemsnickrat begrepp som saknar såväl vetenskaplig som pedagogisk funktion. Det logiska sambandet mellan vetenskapliga rön och religions­ämnets roll i skolan lyser även det med sin frånvaro. Det är mycket anmärkningsvärt att riksdagsledamot Persson gör sig till självvald tolk för naturvetenskaplig forskning utan att anse sig behöva några sakargument. Detta måste anses som beklagligt för riksdagens arbete och generande för Peter Perssons partigrupp.
Det vetenskapliga rön som Persson lutar sina krav mot tycks vara upptäckten av Higgs­bosonen, en partikel som utgjort en länge eftersökt men tidigare aldrig bekräftad grundsten i partikelfysikens standardmodell. Både som forskare och som kristna instämmer vi i glädjen över upptäckten av Higgspartikeln. Men som professionella forskare måste vi också beklaga Peter Perssons totala brist på förståelse av upptäcktens innebörd.

Det finns oss veterligen ingen seriös forskare som hävdar att just denna partikel skulle utgöra ett bevis för eller mot Guds existens. Partikeln bekräftar dock universums rationella struktur, vilket vi menar indirekt utgör ett tecken på en rationell skapare. Detta förtydligas också genom Higgsbosonens populära benämning – ”Gudspartikeln”. Bakgrunden till denna beteckning är nobelpristagare Ledermans bok från 1993, där han kallade partikeln för ”the goddamn particle”, men förlagsredaktören gillade inte beteckningen utan föreslog ”the God particle”.
Detta uttryck har sedan använts för att illustrera att partikeln länge förblev oupptäckt, samtidigt som alla övriga tecken tydde på att den faktiskt existerade. På samma sätt menar vi att det är med Gud – han upptäcks inte med våra fysiska sinnen, men tillvaron tyder på hans existens och hans skapande funktion.

Peter Perssons punkt om huruvida människan äger en själ är i grunden en filosofisk fråga, snarare än en strikt vetenskaplig sådan. När det gäller ett eventuellt liv efter detta är det dock ett ämne som möjligen kan undersökas vetenskapligt via den stora mängd nära döden-upplevelser som finns registrerade, och som med stor samstämmighet pekar på att medvetandet tycks ha en fortsatt existens, skild från kroppen. Upplevelser som dessa har fått även gudsförnekare att ändra inställning, som exempelvis filosofen A.J. Ayer i sin artikel ”What I saw when I was dead”.
Sammantaget har den moderna vetenskapen inga möjligheter att motbevisa Gud. Vi menar att den tvärtom ger tecken som tyder på Guds existens. Oavsett hur man ställer sig i den frågan säger upptäckten av Higgspartikeln inte ett dugg om huruvida religionskunskap bör vara ett skolämne eller ej. Men för att förstå vår omvärld och vårt eget kulturarv är det självfallet relevant att känna till världens religioner, dess trosåskådningar och riter.
Som medborgare beklagar vi att Peter Persson valt att utnyttja riksdagens talarstol till detta okunniga och direkt omogna personliga utspel. Riksdagen som institution, vetenskapen och väljarkåren förtjänar bättre än så.

Ivar Gustafsson, docent i matematik
Arne Rosén, professor emeritus i molekylfysik
Anders Nordlund, docent i nukleär teknik
Allan Emrén, fil dr i fysikalisk kemi
Samuel Brohede, fil dr i miljövetenskap


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Det populärvetenskapliga träsket Vesa Annala
2013-09-05 19:57
Bra att sakkunniga rättare till Peter Perssons misstag. Det vore fint om någon av er undertecknade fick en i8nbjudan till riksdagen för att ge en liten lektion i Riksdagen om den standard modellen, dess styrkor och svagheter samt en lektion vad vetenskapen kan och inte kan. Det är skrämmande att folkvalda kan agera så dumt i Riksdagen. Vi är många skattebetalande kristna som förväntar oss en saklig ställningstagande av i olika frågor.
När det gäller sk nära döden upplevelser som stöd för föreställningar av livet efter döden, bör man påpeka att den kristna tron talar om de dödas uppståndelse vid Jesu återkomst.

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Sjukvården går på knäna
Den kristna tron handlar om frihet
Framgångsrik integration kräver god kommunikation
De mest utsatta får stå för notan
Grundbulten i livet: Var inte rädd
Förankra Sverige i de kristna värdena
Gör Sverige till humanitär stormakt
Den liberala demokratin attackeras
Hoppingivande tecken i mörk tid
Tidens tecken och tecken i tiden


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies