Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Kristenhetens allvarligaste problem

Debatt Publicerad: 2013-02-28 16:54

Ända sedan i höstas har det pågått en engagerad debatt i kristna medier om bibelsyn och bibeltro. Debatten har på ett speciellt sätt belyst problemet med att den teologiska utbildningen i så hög grad rör sig på en akademiskt bibelkritisk nivå. Idag riskerar det akademiska förhållningsättet i pastorsutbildningen att också prägla förkunnelsen på ett sätt som distanserar sig från ett bibelbruk kopplat till andlig vägledning och församlingsbyggande.
Numera har även pingstväckelsen inordnats i akademiska kategorier och blivit kyrkohistoriskt rumsren. Dess glödande budskap om Jesus, blodet och nödvändigheten av att bli född på nytt och uppfylld av den helige Ande har transponerats till akademisk pentacostal teologi. Själva det akademiska uttrycket ”pentacostal” teologi känns obekvämt med tanke på det man förknippar med ett sjudande församlingsliv med andedop, bruk av Andens gåvor och radikal väckelseförkunnelse.
På liknande sätt har svensk väckelsehistoria och presentationen av dess andliga ledare förpackats i en rad akademiska avhandlingar de senaste åren. Det är ett gediget och hedervärt arbete men skrivningarna skapar lätt en kritisk distans till historien i stället för att väcka ett desperat behov av väckelse i vår egen tid.

Vi lever i en kultur där allt skall problematiseras på ett intellektuellt sätt. Själv var jag under en tid väldigt präglad av detta förhållande till Bibeln genom mitt arbete med bibelstudiematerial för studiecirklar där man använde sig av problematiseringen som en pedagogisk metod i studiet av bibeltexten.
Problemet för svensk kristenhet är inte att vi vet för lite om bibelkritisk forskning. Brottningskampen i vårt förhållande till Bibeln ligger på ett annat plan. Det handlar om att lära känna Ordets kraft genom tro och praktik. Kristen tro utgår från att Ordet om Guds rike, den helige Ande och livet i Kristus har en verklighetsdimension som är åtkomlig för erfarenhet. När vi utsätter oss för Ordet kommer uppenbarelse och med uppenbarelse kommer tro och med tro – erfarenhet.
Detta blev så konkret för mig under en tid i min pastorstjänst. Efter en personlig erfarenhet av Guds kraft i mitt eget liv kände jag en utmaning att konfrontera församlingen med innehållet i Romarbrevet genom en serie bibelkvällar, där vi i en atmosfär av samtal och bön skulle ta till oss Ordet som en beskrivning av livet i Kristus med relevans i vår egen erfarenhet. De här bibelsamtalen pågick under ett års tid och blev genom Guds nåd incitamentet till en andlig förnyelse för de människor som deltog i dessa bibelkvällar, vilket i sin tur ledde till en process som berörde församlingslivet i stort.
Jag har många liknande personliga erfarenheter av kraften i Guds ord. När vi utsätter oss för Ordet på ett medvetet och uthålligt sätt sker Guds verk i våra liv. Jesus sa: Om ni förblir i mitt ord då skall ni förstå sanningen och sanningen skall göra er fria.
Guds ord är som dynamit – det måste utsättas för ett visst tryck för att kraften skall frigöras.

Ett dynamiskt församlingsliv handlar om att processa Guds ord genom en ”andesmord” förkunnelse. Pastorns ansvar som Ordets tjänare är att hålla församlingen kvar i det ord Gud ger för varje särskild tid till dess att det blir mottaget och bär frukt i erfarenhet och trons lydnad. Idag finns det få mötesplatser mellan Ordet och församlingen som ger tillräcklig kontinuitet för att Ordet skall få tid att verka. Ämnena växlar från den ena gudstjänsten till den andra, vilket leder till ett ytligt förhållningssätt där man inte förväntar sig mer än ett andaktsmoment. Predikan måste vara något mer än teologiska föreläsningar eller sporadiska betraktelser. Predikan är till sin natur en proklamation av Ordet med anspråk på åhörarna, inte en filosofisk betraktelse av en viss text.
Den akademiska teologin riskerar att transponera talet om korset till mänsklig visdom vilket kommer att beröva evangeliet dess kraft.

Utvecklingen i svensk kristenhet har lett till ett sofistikerat förakt för Guds ord. Detta är vårt allvarligaste problem och kan endast åtgärdas genom en omvändelse och förkrosselse inför Guds ansikte där Ordet får göra anspråk på vår överlåtelse och lydnad.
När folket på Nehemjas tid hörde Guds ord föreläsas och speglade sin egen avfällighet i dess ljus, föll de ner i förkrosselse och grät högljutt. Det var i det tillståndet som de mötte uppmaningen: Var inte bedrövade, ty fröjd i Herren är er starkhet. Jag tror vi behöver en liknande erfarenhet där Ordet självt får en hög och upphöjd ställning. Trons lydnad leder till en sann fröjd i Herren.

Sven Nilsson

 


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Kristofobin frodas i Sverige
Människovärde och mänsklig värdighet
Vilken väg väljer vårt land?
Kunskapen om Gud bryts ner
Ett Sverige med samhällsgemenskap
Låt oss älska sanningen – även när den gör ont
Många länder har stängt sina hjärtan
Allvarligt tillstånd för svensk frikyrklighet
Vilken Gud tror du på?
Slumpen får inte avgöra vem som utvisas eller inte


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies