Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Staten blir teologisk skiljedomare

Debatt Publicerad: 2013-02-14 11:43

Vi lever i ett öppet och demokratiskt samhälle, där alla har rätt att uttrycka sin uppfattning och påverka den allmänna opinionen. Men det är djupt problematiskt när staten går in och stöttar en fristående organisation i syfte att påverka en annan fristående organisation.
Detta är vad som skett genom Ungdomsstyrelsens beslut att stötta EKHO – Riksförbundet Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer – med 355 000 kronor, pengar som ska användas i ett särskilt projekt. Nämligen att påverka Frälsningsarméns bibeltolkning. Myndigheten har på så sätt klivit över gränsen till att bli teologisk skiljedomare.

Enligt EKHO:s ansökan syftar projektet bland annat ”till att skapa kontakt med ytterligare kårchefer som höjer hbtq-kompetensen inom Frälsningsarmén och bibeltolkning som bejakar hbtq-personer”. EKHO har ”en strategi” som innebär att ”vi ska påverka ledningen [för Frälsningsarmén] i Sverige”. Detta ska ske genom bland annat ”utbildning och seminarier i bibeltolkning”. De vill ”påverka ledningen 3 tillfällen, planera utbildning 2 tillfällen, ta in föreläsare, samtala regionalt och centralt”.
Om Ungdomsstyrelsen vill vara konsekvent i sitt agerande bör myndigheten ge Frälsningsarmén samma ekonomiska stöd för att påverka EKHO:s bibeltolkning. Det går också att fråga sig om Ungdomsstyrelsens beslut att bevilja EKHO bidrag till att förändra Frälsningsarméns bibeltolkning, nu sätter ett prejudikat för framtida projektbidrag med mål att ändra fristående organisationers övertygelser och ideologier.

Kan till exempel Svenska Evan­geliska Alliansen (SEA) få projektbidrag för att förändra Humanisternas kritiska inställning till religion? Kan Rojalistiska föreningen få bidrag till att påverka Republikanska föreningens kritiska syn på monarkin? Kan Sveriges Djurbönder få statens hjälp att ändra Veganföreningens kritiska inställning till köttproduktion?
Till demokratin hör föreningsfriheten som tillförsäkrar medborgarna rätten att bilda och tillhöra föreningar och organisationer, vilka inte är kontrollerade av staten, och som har friheten att bilda opinion. Du och jag är fria att bestämma vilken bibelsyn som är den mest rimliga, utan ingripande från staten. Staten ska inte ta ställning för en bibeltolkning och motarbeta en annan.

För två år sedan lanserade vi i SEA, tillsammans med många kristna ledare, ”Manifest för samvetsfrihet”. Ett område som manifestet behandlar är skillnaden mellan en sekulär stat och ett sekulärt samhälle. Manifestet säger bland annat följande:
”En sekulär stat är inte detsamma som ett sekulärt samhälle. Vi bejakar en sekulär stat, som förhåller sig neutral till frågan om vilken religion eller livsåskådning som är den riktiga. Men vi motsätter oss varje försök från statens sida att skapa ett sekulärt samhälle, med en ny statsreligion i form av sekulär ideologi.”
Här kommer SEA fortsätta att vara en tydlig kristen röst.

Stefan Gustavsson, Generalsekreterare, Svenska Evan­geliska Alliansen


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Stödet för kristna värderingar ökar
Justitieministern bidrar till att genomföra SD:s migrationspolitik
Gränserna mellan naturligt och onaturligt utplånas
Det bästa kristna kan göra för miljön är att vittna om Jesus
Statens medicinsk-etiska råd inkonsekvent om rätten till liv
Kristen tro måste få synas i det offentliga rummet
Vem företräder du?
Sund nationalkänsla kan inte vara fel
Kunskap och erfarenhet kastas bort
Fasta för klimatet


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies