Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Är Bibeln Guds Ord eller männniskors tankar?

Angeläget Publicerad: 2012-11-22 15:46

I Sverige pågår ett intensivt angrepp för att utplåna tro och respekt för Bibeln. Politiska beslut formar lagstiftningen så att Bibeln överges som värdegrund. Uttryck inom teater och film och kultur tillåts att fritt förfalska, förlöjliga och förvränga Bibelns historiska värde, men också etiska värdegrund.
Koranens budskap sprids på svenska och hävdar att Bibelns historiska berättelser och evangeliernas vittnesbörd är falska.
Det är därför djupt oroande att många av morgondagens präster och predikanter utbildas till att ifrågasätta och förneka, under sken av att det skulle vara mer intellektuellt trovärdigt.

Ett exempel är den redovisning som gavs i Dagen (29.12.2011), av lärarna i exegetik vid Örebro Teologiska Högskola. Mikael Tellbe, Greger Andersson, Lennart Boström och Tommy Wasserman skrev då:
”Viktigt för den exegetik som bedrivs på Örebro Teologiska Högskola är att vi vill använda en metod som hjälper oss att lyssna på texterna utan att falla offer för en viss förförståelse av vad texterna måste betyda eller inte får säga. Om man på förhand utgår från att ’Bibeln är människors ord’, kommer detta naturligtvis att påverka hur man ser på Bibeln som auktoritet för tro och liv. På ett liknande sätt, om man på förhand enbart utgår från att ’Bibeln är Guds ord’, finns det risk att man till varje pris måste värja sig för tanken att det skulle finnas eventuella ’fel’ eller motsägelser i Bibeln. Vi tror att varken den ena eller den andra förståelsen av Bibeln helt motsvarar det Bibeln själv utger sig för att vara. Vi är inte rädda för den moderna bibelforskningens resultat, men vi utgår inte heller från att den moderna bibelforskningens antaganden i allt har företräde. Vi vill med en seriös metod söka Guds tilltal i de bibliska texterna för vår tid.”

Nyligen hölls en konferens i Örebro om olika bibelsyn. Där berördes möjligheten att se händelserna som beskrivs i profeten Jona bok, som fiktiva. Det redovisades tvivel om att aposteln Paulus nedtecknat exempelvis Efesierbrevet. När jag lyssnade till den inspelning som gjordes för Internet uppfattade jag behandlingen av Första Korinthier­brevets 11:e kapitel som ett exempel på tidsbundna inslag av människor i Bibelns texter.
Anders Gerdmar är docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet och dessutom leder han Livets Ords teologiska seminarium. Han menar att om en bibelläsningsväckelse är första prioritet så kanske man inte ska börja med att problematisera texternas ursprung och tolkning.
Pingstvännen och teologen Greger Andersson vid Örebro Teologiska Högskola menade att ”man tappar inte sin tro för att man är kritisk till de bibliska texterna”. Det var hans kommentar till påståendet att profeten Jona kan läsas som en fiktiv (påhittad) berättelse.

Tvivlet dominerar den teologiska utbildningen i vårt land. Ett exempel är professor Samuel Byrskog vid Lunds Universitet, som växte upp inom Helgelseförbundet. I sin doktorsavhandling ”Story as history – History as story” hävdar han att ”Nya testamentets berättelser är ett ovanligt påhittat material som blandas med författarnas egna tolkningar av det som berättas. Evangelierna har samma form som andra skrifter under antiken”.
Jag har kontaktats av ungdom som i samband med teologiska studier förlorat sin tillit inför Gud. Det finns också studenter som försvarar en mer ifrågasättande hållning till sin tro.
Forskning och framsteg inom medicin, teknologi, produktutveckling och politiskt tänkande, tillåter alltid öppna samtal. I vår demokrati vårdas en kultur som med bevarad respekt för motståndare, ändå tillåter både känslor och skarpladdade ordval.
Jag är medveten om att det finns orsak att korrigera mina åsikter och nyansera mina ordval. Därför är jag själv utsatt för kritisk granskning. Det tillhör det mogna samtalet.

Samtidigt är det en omfattande och internationellt gemensam bedömning av teologer och kyrkohistoriker på hög nivå, att västerländsk bibelkritisk teologi är en tydlig orsak till att kristendomen försvagas. Det måste förhindras.

Stanley Sjöberg

 


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)fel igen greger andersson
2012-11-23 08:31
Jag har varit väldigt noga med att i mitt föredrag och i mina artiklar poängtera att jag inte använder ordet fiktion i betydelsen påhittat utan för en litterär genre i motsättning till den litterära genren historia. Det är oerhört synd för debatten att de som försvarar en bokstavlig läsning envisas med att läsa de som de kritiserar så slarvigt.

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Angeläget

"Vad vilja Kristdemokraterna?"
Herre, till vem skulle vi gå?
Livet gick så fort
Är pastorn tjänsteman eller tjänstegåva?
Det finns gränser!
Församlingen - den helige Andes gemenskap
Är det dags för 6/1-metoden nu?
Värre än vapen
Förvandling eller anpassning - ödesfråga
Det hettar till i riksdagen


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies