Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Nytt nätverk för kristna brandmän

Veckans nummer Publicerad: 2012-10-04 15:12

Fyra frågor till Kjell Zingmark brandman och pastor inom Svenska Alliansmissionen om det nystartade Nätverket för kristna brandmän.

Varför startade ni nätverket?
– Vi behöver varandra i vardagen, vi behöver veta om att vi finns och var vi finns. I förlängningen är det meningen att vi ska kunna träffas och ha något tillsammans relaterat till yrket som brandmän, att vi ska kunna möta Gud tillsammans och kanske umgås över en bit mat.
– Jag hade länge gått och funderat på det här med att nätverka mellan kristna brandmän. För en tid sedan blev jag kontaktad av en annan brandman angående behovet av en brandmannabibel. När jag kontaktade Raoul Åkesson, direktor för Bible for Nations, och frågade honom om det var aktuellt med en sådan så sade han att de egentligen bara saknade vissa bitar för att kunna gå i tryck. I det samtalet frågade han: ”Vet du om det finns något nätverk för kristna brandmän?” Då föll kuggarna på plats, jag såg det som en bekräftelse på att tankarna jag hade haft var rätt. Jag insåg också att ett sådant nätverk också kunde hjälpa till med att sprida Brandmannabibeln.

Varför behövs ett nätverk?
– Vi möter saker och ting i vår vardag som inte alltid är så enkla. Jag vill betona att vi redan har ett fantastiskt stöd i det kollegiala kamratskap som man får som brandman. Men just det här med att kunna be för varandra och hjälpa varandra som kristna behövs också. Vi får sådana frågor av våra kollegor, brandmän som inte delar vår tro, och då känner jag att vi behöver hitta formuleringar, språk, vittnesbörd, böner för att kunna stötta varandra i svåra situationer. Det kanske finns en kristen bland 20, 40 brandmän i en kår. Visst kan vi prata med våra vänner i församlingen men när vi träffas som kristna brandmän kan vi prata samma språk, vi kan beskriva samma problematik.
– Nätverket är också till för att kristna brandmän ska kunna hitta varandra och mötas lokalt eller regionalt, det är vad jag hoppas. Exempelvis länsvis eller i större städer eller kommuner – Storstockholm, Göteborg eller var det nu är.

Läs mer i Hemmets Vän nr 40 – 2012

 


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans nummer

SKR: Pengar till skyddat boende räcker inte till
Ny krisplan för migration i EU
"En god dialog med trossamfunden är angeläget"
I "Påtår med Britta" står hoppet i centrum
Från sex till fyra "adventssöndagar"
Oron: Handel går före klimatstöd till utsatta
Kinesisk markering när Biden lyfte Taiwan
"Jämför ekomord med folkmord"
Alltfler vill äta gammal mat
Vispoetens budskap: "Alla duger"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies