Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Den kristna tron behöver försvaras

Debatt Publicerad: 2012-08-30 16:03

I Nya testamentet är apologetik, det vill säga försvaret av tron, en självklar del av missionsarbetet. Apostlagärningarna visar hur Paulus konsekvent resonerade med sina åhörare och försökte övertyga dem. När den romerske ståthållaren Festus påstod att Paulus var galen som trodde på Jesus uppståndelse, svarade Paulus: ”Jag talar sanna och förnuftiga ord.”
I Sverige har den kristna tron funnits i mer än tusen år och den var länge den dominerande tron. Det innebar förstås att den inte behövde försvaras och motiveras på samma sätt. Apologetiken hamnade därmed på undantag. När upplysningstänkandet och den efterföljande sekulariseringen slog igenom stod allt för många kristna vapenlösa. I den intellektuella kampen under andra hälften av 1900-talet har den kristna församlingen i allt för hög grad lämnat walk over.

Nu ser vi början på en apologetisk renässans i Sverige. Den syns i kristna medier, i bokutgivning, i bibelskolornas ämnesupplägg, på konferenser, på nätet och inte minst i församlingarnas och i ungdomsarbetets starka efterfrågan på apologetikundervisning.
Det finns ett uppdämt behov av att få undersöka sanningshalten i den kristna trons grundpåståenden: Vad är argumenten för Guds existens? Vilka skäl finns det att tro på Jesus uppståndelse? Kan vi lita på evangelierna? Hur förhåller sig vetenskap och tro till varandra? Men alla andra religioner då? Inte för att krampaktigt försvara tron, utan för att söka det som är sant. Det är ju, som Jesus underströk, sanningen som ska göra oss fria.

Vi behöver därför se mer än bara början på en apologetisk renässans; vi behöver en fullskalig apologetisk renässans! Om det ska ske måste vi göra upp med några av de missförstånd som tidigare har vingklippt apologetiken. Tre exempel.
För det första förståelsen av den kristna trons natur. Ofta citeras Paulus ord i 1 Korinthier­brevet 1 att ”talet om korset är en dårskap”. Slutsatsen blir att evangeliet till sin natur är förnuftsvidrigt. Men Paulus talar inte om vad evangeliet är, utan om vad dess kritiker påstår att det är. Talet om korset är en dårskap ”för dem som går förlorade”. För Paulus, däremot, är evangeliet inte dårskap; det är ”Guds kraft” och ”Guds vishet”.
För det andra relationen mellan Anden och argument. Det är självklart i Nya testamentet att det är den helige Andes verk när en människa blir kristen. Men det sätts aldrig i kontrast till att det finns en djupt mänsklig sida i processen, där tänkande och argument spelar en viktig roll. Den helige Ande är sanningen Ande. Vi måste låta apologetik och karismatik vara goda vänner!
För det tredje synen på förnuftet. När Jesus svarar på frågan om det största budet tvekar han inte: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd.” Människan i sin helhet är kallad att leva med Gud, inklusive vårt förstånd. Det är en del av våra gudagivna förmågor som vi ska tacka Gud för.
Vi behöver återerövra det som Luther i slutet av 1543, bara ett par år före sin död, uttryckte i en föreläsning över Jesaja: ”Förnuftet är en mycket stor gåva av Gud. Dess värde kan inte mätas, och vad det så vist föreskriver och upptäcker i det mänskliga livet skall inte föraktas.” I Kyrkopostillan, som Luther själv såg som en av sina bästa skrifter, säger han: ”För även om evangeliet är en högre gåva och visdom än det mänskliga förnuftet, ändrar det inte eller river sönder förståndet som Gud har lagt ner i det mänskliga förnuftet.”
För den kristna trons framtid i Sverige är det avgörande att församlingens dörrar öppnas på vid gavel för apologetiken!

Stefan Gustavsson, generalsekreterare SEA, Direktor CredoAkademin

 


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Gud själv försvarar bibelns trovärdighet. Bengt-Åke Eliasson
2012-09-11 19:30
Vi behöver inte försvara bibelordet. Det gör Gud själv. Vi ska predika det som det står. sedan ska vi erbjuda frälsning och evigt liv. Sedan ska vi lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Förlåtelse ges i samband med frälsning. vi ska uppträda lugnt och värdigt. Det gillar GUD.

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Sverige ingen fristad för judar längre
Skapa det andliga folkhemmet
Sverige ger 283 miljoner i bistånd till Nigeria – blundar för förföljelse
Bevara integriteten i orostider
"Vi saknar existensberättigande om vi inte vill nå nya människor"
Ljuset lyser i mörkret
Bara i totalitära samhällen rensar staten bort religiösa symboler
Israel kommer att förlora fler liv
Farligt tyst om de nya moskéerna
"Ett radikalt ingripande närmar sig"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies