Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Drömmen om vår blev mardröm

Debatt Publicerad: 2012-06-21 16:20

Drömmen om den arabiska våren blev för Egyptens del till en mardröm. De som fyllde Tharirtorget för att protestera mot Mubaraks korrupta regim hoppades på en ny demokratisk era för landet. Kristna kopter och muslimer stod sida vid sida. Men när väl Mubarak störtats kom motsättningarna i dagen. Islamister började trakassera kristna och bränna koptiska kyrkor utan att polisen gjorde något för att stoppa dem.
Resultatet av det första fria valet blev också en mardröm, då det visade sig att Muslimska Brödraskapet fick majoritet i parlamentet. Som om detta inte var nog ställde Brödraskapet också upp med egen kandidat, i det därpå följande presidentvalet, trots att man tidigare deklarerat att man skulle avstå från detta. Högsta domstolen svarade med att upplösa parlamentet samtidigt som författningsdomstolen godkände Mubaraks handgångne man Ahmed Shafiq som motkandidat till Brödraskapets Mohammad Mursi. Egentligen motsvarade ingen av presidentkandidaterna förväntningarna hos dem som stred för demokrati på Tahrirtorget. Eftersom militären inte tycks lita på vare sig den ene eller den andre, tog Militärrådet snabbt åt sig den lagstiftande makten och införde en tillfällig konstitution med en särskild deklaration, som väsentligt kommer att begränsa en kommande presidents befogenheter.
Den demokratiska processen har alltså helt avstannat och militären har nu på många sätt mer makt än den haft sedan Nassers maktövertagande på 1950-talet. Alla förväntningar om en ny tid för Egypten är raserade.

Enligt de första rapporterna har Muslimska Brödraskapets kandidat vunnit i presidentvalet som hölls under den gångna helgen. Muslimska Brödraskapet ser nu en möjlighet att skörda frukten av sin politiska kamp ända sedan organisationen bildades 1928. Genom ett uthålligt socialt arbete för att täcka upp bristerna i den sociala välfärden har de vunnit sympatier i breda folklager. Detta har de också systematiskt utnyttjat för att bygga en politisk plattform. Även om organisationen bekämpats och tidvis varit förbjuden, har man ändå kunnat hålla greppet om folket på gräsrotsnivå. Samtidigt har Brödraskapet varit en inspirationskälla för islamistiska rörelser i allmänhet och gett upphov till politiska rörelser som alltjämt hotar de gamla regimerna i övriga arab-länder.

För Egyptens del väntar en tid av politiskt kaos och risk för nya oroligheter. De kristna kopterna, som har längre hemortsrätt i landet än muslimerna, känner sig allvarligt hotade av Brödraskapets maktövertagande. En sådan utveckling skulle också i ett enda slag förändra Egyptens utrikespolitiska relationer, främst till Israel och USA.
Militärens maktövertagande är troligen det enda som kan skapa en viss stabilitet i båda dessa avseenden. Militären har ju varit USA:s samarbetspartner sedan länge och båda parter har intresse av att fredsfördraget med Israel fortsätter att gälla. De kristna kopterna ser också militären som ett tryggare alternativ.

Situationen i Egypten belyser på ett dramatiskt sätt krisen inom arabvärlden i stort. Man har över huvud taget haft svårt att finna sin plats och identitet i förhållande till den globala utvecklingen och människors förväntningar om demokratiska fri- och rättigheter. Förtrycket har kommit av att en gammal maktelit försvarar sina privilegier – i Egyptens fall militären med stora industriella intressen – men i mycket hög grad ligger problemet i att arabvärlden bundit upp sig till en muslimsk identitet som sätter bestämda gränser för människors rätt att välja sina liv. Ännu har ingen kunnat visa att islam går att förena med ett demokratiskt styrelseskick.

Sven Nilsson


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Sverige ingen fristad för judar längre
Skapa det andliga folkhemmet
Sverige ger 283 miljoner i bistånd till Nigeria – blundar för förföljelse
Bevara integriteten i orostider
"Vi saknar existensberättigande om vi inte vill nå nya människor"
Ljuset lyser i mörkret
Bara i totalitära samhällen rensar staten bort religiösa symboler
Israel kommer att förlora fler liv
Farligt tyst om de nya moskéerna
"Ett radikalt ingripande närmar sig"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies