Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Ta reda på islams etiska normer

Publicerad: 2012-05-24 16:41

Sveriges Television sände nyligen programmet ”Uppdrag granskning” som med dold kamera och mikrofon avslöjade moskéernas imamer i de råd som ges kvinnor som misshandlas av sina män eller vägrar att acceptera att maken har mer än en hustru.
När sedan programledaren Janne Josefsson intervjuade ledarna för moskéerna och de visste att samtalet spelades in, då tog de avstånd från de egna imamerna.
Nu är det viktigt att uppträda moget och ansvarsfullt. Risken finns att tv-programmet kan medverka till ökad främlingsfientlighet och begränsning i vår religionsfrihet. Vi måste tro på en öppen dialog, tydlig, respektfull, positiv och med tåla­mod.

Sedan en längre tid tillbaka är Sverige ett mångkulturellt land. Politiska beslut har öppnat gränserna för 100 000-tals muslimer. Nu måste media och politiska opinionsbildare visa mogenhet och hantera problemen med syfte att påverka till respekt för vår lagstiftning. Men det måste ske balanserat. Alla måste vara medvetna om att det som händer i vårt land, påverkar hur kristna behandlas i muslimska länder.
Fler borde läsa Koranen och ta reda på islams etiska normer och juridiska tänkande. Det är helt klart att Koranen stödjer att en man kan ha flera fruar. Koranen dömer dem hårt som avslöjas som homosexuella och det är inte tillåtet enligt Koranen för en muslimsk kvinna att gifta sig med en man som inte själv är muslim.

Här är några citat ur ”Koranens budskap” som översatts av Mohammed Knut Bergström och godkänts av islams teologiska auktoriteter vid Al-Azhar universitetet i Kairo.

”Om någon av era kvinnor begår en grovt oanständig handling, tillkalla då fyra bland dem av er som bevittnat handlingen, och om de vittnar att de har sett den, stäng då in henne i hennes hem till dess döden befriar henne eller Gud visar henne en väg. Om två begått en sådan handling, straffa dem båda. Men lämna dem i fred, om de ångrar sin handling och bättrar sig” (Sura 4, verserna 15-16).

Straffet för en oanständig handling är livstids isolering, till dess döden befriar kvinnan. Det kan också innebära ett dödsstraff.
Det arabiska ordvalet för ”oanständig handling” är ”fâhishah” och gäller det som uppfattas som ”anstötligt i ord och handling” (Koranens budskap sidan 100). I den förklarande texten på samma sida konstateras att straffet gäller speciellt om två människor avslöjats ha en homosexuell relation.
”Straffet för äktenskapsbryterskan och för äktenskapsbrytaren är hundra piskslag för var och en; och låt inte medkänslan med dem avhålla er från att följa Guds lag, såvida ni tror på Gud och den Yttersta dagen. Och se till att några troende bevittnar bestraffningen” (Sura 24, vers 2, sidan 505).

”Ni får ta till hustrur ärbara kvinnor bland de troende och ärbara kvinnor bland dem som före er fick del av uppenbarelsen, sedan ni gett dem deras brudgåva” (Sura 5:5).

Kommentaren till denna vers (sidan 136) är följande: ”Medan muslimska män får söka hustrur bland anhängare av andra uppenbarade religioner, får muslimska kvinnor inte ingå äktenskap med andra än muslimer. Islam föreskriver nämligen att alla profeter skall omfattas med vördnad, medan anhängare av de andra religionerna helt avvisar några av dem – t ex profeten Muhammed eller, som fallet är med judarna, både Muhammed och Jesus”.
En dotter till muslimska föräldrar får alltså inte gifta sig med en man som inte delar hennes religion, även om hon enligt svensk lagstiftning är myndig och är garanterad integritet i sitt eget beslut. Motsätter hon sig föräldrarna, trotsar hon islam och kan då bestraffas.

Nu gäller det att stödja de muslimer som vill förändra sin syn. Många har påverkats av kristendomens människosyn och är beredda att omvärdera de åsikter de hade med sig från hemlandet.

Stanley Sjöberg

 


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies