Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Fel att avskaffa barnets pappa

Debatt Publicerad: 2012-03-15 17:01

Flera ville tro att det var ett slags slutpunkt för en lång debatt och process när samtliga riksdagspartier, utom Kristdemokraterna, den 1 april 2009 röstade igenom en förändrad syn på äktenskapet.
Denna trista dag sade jag till några partivänner i riksdagen: ”Detta är inte slutet, utan i stället bara början på, det stora sociala experimenterandet”. Så har det också blivit. Hellre hade jag haft fel.
Riksdagen är denna vår på väg att lagstifta om att köns­byten i framtiden kan vara halva och ge människor en dubbel könstillhörighet. En kvinna, som säger sig finna det outhärdligt att längre kunna leva i och med sitt kön, utan måste för sin psykiska hälsas skull byta till att bli man, ska ändå kunna behålla sin livmoder och förbli kvinna. Det kön personen ju inte orkade vara längre. Hon/han ska kunna föda barn såsom en kvinna, fast nu juridiskt såsom man och biologiskt som ett slags mellanting mellan kvinna och man, ”ett tredje kön”.
I tisdags, den 13 mars, drev samtliga riksdagspartier i socialutskottet, utom Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, igenom ett lagförslag som medvetet planerar att barn inte ska få veta sitt fulla biologiska ursprung, vem som är far, och inte heller få växa upp tillsammans med denna sin far. Slut­voteringen i riksdagskammaren om att avskaffa pappan kommer upp i slutet av mars.
Alla barn har rätt till sina föräldrar. Vi i Kristdemokraterna kan inte medverka till en lagändring som medvetet avskaffar barns rätt till en av sina föräldrar, till sin pappa, och därmed till sitt fulla genetiska ursprung.

Svenska kyrkan och Västerås stift vill få FN:s barnkonvention inskriven i svensk lag och ska gälla. Om barnkonventionen då ska tas på allvar kan inte sex av åtta riksdagspartier springa bort ifrån dess krav att barnet har rätt, så långt som det är möjligt, att få veta vem både fadern och modern är – och få omvårdnad av dessa.
Det är djupt orättvist att säga till ett barn att vi lagstiftare – medvetet – tycker att du ska tvingas växa upp utan din pappa. Och att först när din barndom är över, vid 18 år, kan du få kännedom om ditt fulla ursprung och veta vem din far är, den far vi medvetet såg till att du aldrig fick ha när du växte upp.

Själva resonemanget bryter mot den gyllene regelns tanke om att göra mot andra som man själv vill bli behandlad. Man kan fråga sig hur det ska det bli trovärdigt att säga att pappa är viktig, men bara för vissa barn – medan andra inte ens ska få veta vems ens pappa är förrän de blivit myndiga.
Detta vore därför ett direkt brott mot barnets FN-stadgade rättigheter att i Sverige införa en lag som avskaffar pappan, tar bort barnets rätt till kunskap om vem fadern är under hela uppväxten samt berövar dess grundläggande rätt till båda sina biologiska föräldrars kärlek och omvårdnad.
Barnperspektivet och försiktighetsprincipen måste alltid gå före vuxnas privata krav, detta därför att barnet är den svagare parten, den som behöver samhällets skydd och stöd.

Vi i Kristdemokraterna är övertygade om att många kommer att reagera gentemot dem som nu vill få igenom en illa genomtänkt lagändring – på tvärs mot allt man annars säger om pappans och mannens viktiga och omistliga roll för barnets bästa och ett jämställt samhälle.
Nu behövs denna pappa plötsligt inte alls för barnet. Är det då inte märkligt – och obegripligt? Tänk om allianskollegor och även ni rödgröna – för barnets och pappans skull!

Lennart Sacrédeus, ledamot av kyrkomötet och kyrkostyrelsen för Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR)


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Sverige ingen fristad för judar längre
Skapa det andliga folkhemmet
Sverige ger 283 miljoner i bistånd till Nigeria – blundar för förföljelse
Bevara integriteten i orostider
"Vi saknar existensberättigande om vi inte vill nå nya människor"
Ljuset lyser i mörkret
Bara i totalitära samhällen rensar staten bort religiösa symboler
Israel kommer att förlora fler liv
Farligt tyst om de nya moskéerna
"Ett radikalt ingripande närmar sig"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies