Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Vi måste gå vidare!

Angeläget Publicerad: 2012-03-07 15:48

Bibeln angrips som opålitlig och utan sanningsvärde. Ett exempel är Howard Marshalls bok ”Är Bibeln trovärdig” som rekommenderas till Pingströrelsens pastorer. Jag har till samfundsledningen framfört ett 20-tal exempel på hur felaktigt Howard Marshall skrev: ”Alldeles tydligt är Paulus brev spontana alster, som uttrycker hans egna tankar och idéer”, menar Marshall och fortsätter: ”Hela innebörden i det som Bibelns författare säger om sig själva går ut på att deras böcker sammanställdes genom vanliga mänskliga tankeprocesser” (sidan 38).

Marshall menar att ”svagheten i det konservativa betraktelsesättet är att det har en för ensidig syn på Bibeln som tillkommen direkt genom Guds ande och bortser från de mänskliga inslagen – även förmågan att kunna göra fel – i Bibeln” (sidan 44).
Jag protesterar och hävdar att sådana angrepp är jämförbara med förtal. Bibeln är bekräftad som trovärdig! Det svar jag fått är att min brist på akademisk bildning inte kvalificerar mig att framföra en åsikt! Ett sådant svar avslöjar en ovanlig brist på intellektuell mognad.

Ärligt talat befinner vi oss i en svår konflikt inom olika förgreningar av den kristna gemenskapen i vårt land. Bibeln ifrågasätts, Jesus förnekas, etiken omvärderas, den helige Ande nedvärderas. Vulgär kultur med antikristna värderingar accepteras i kyrkorum som tidigare var helgade platser.
Hur gör vi nu? Ska vi tyst acceptera det som händer? Vågar vi ta upp kampen för historisk väckelsekristendom? Många troende kristna sitter sörjande i kyrkbänkarna. Man upplever främlingskap och andlig hemlöshet. Nya modeller för ledarskap tillåter inte heller medlemmarna att finnas med i beslutsprocesserna. Hur gör vi nu?

För många år sedan var jag i Burma. En av pastorerna berättade hur han hade varit i en dramatisk konflikt med pastorn i en annan kyrka. Därför sökte han sig upp i bergen för att få total stillhet i bön och eftertanke. Konflikten försvagade dem alla, även om han upplevde att han hade rätt och den andre hade fel i debatten. Där uppe på en bergshöjd mot gränsen till Kina, hände något mycket märkligt.
Han såg på avstånd en getabock som kom gående utefter en stig som likt en platå fanns utefter en bergvägg. Nedanför stigen var det ett flera hundra meter bråddjup. Plötsligt lade han märke till att från en annan del av berget kom också en getabock. Hjärtat bultade inför det han bevittnade när de upptäckte varandra. De kunde inte få plats att mötas och det varv omöjligt att ha utrymme för kroppen att vända och gå tillbaka. Båda måste gå vidare. Första impulsen var att utmana till strid. De sänkte sina horn, förberedde sig till attack. En skulle knuffas ut för stupet. Den andre skulle överleva och gå vidare. Då inträffade ett mirakel. En av getabockarna lade sig plötsligt ner på stigen och sträckte ut sina ben, lade huvudet intill kroppen, tryckte sig mot bergväggen. Han såg ut som en matta när den andre försiktigt klev över honom och sakta gick vidare. Getabocken som hade böjt sig och lagt sig kunde också resa sig och fortsätta sin vandring.
Pastorn återvände till arbetet och förstod hur han skulle hantera konflikten.
Författaren Alexander Solsjenitsyn kämpade i många år mot Sovjets maktelit men gav upp i samband med att han formulerade uttrycket att inte ”stångas mot eken”, utan hellre gå förbi.

Det är meningslöst att förbruka energi i samtal med dem som i självsäker överlägsenhet nedvärderar all tidigare erfarenhet och menar sig veta mer och vara mer begåvade.
Konflikten kan endast lösas genom att ge varandra frihet att gå vidare. Vi är själva beroende av religionsfriheten som värdegrund, men accepterar inte samhörighet med dem som förnekar Bibeln som Guds Ord och dessutom nedvärderar Jesus till att ses som en vanlig människa.
Vi måste gå vidare!!!

Stanley Sjöberg


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Vi måste gå vidare Bengt Lund
2012-03-20 09:39
Ett stort tack till Stanley Sjöberg.
När inte församlingarna inser att bönen och ordet är det viktigaste blir det så här som du skriver om.
Vår enda räddning är en böneväckelse.
Kan meddela att den församling jag var medlem i
slutade med bönen. Den församlingen finns inte nu.

Aposteln Paulus och hans trovärdighet Per Johansson
2012-03-09 12:37
Vad gäller den helige aposteln Pauli brev är de sannerligen inga egna påfund.
Hur många av de som kritiserar hans brev eller hans trovärdighet har haft ett direkt möte med Herren Kristus? Efter apostelns omvändelse och mötet med Kristus på vägen till Damaskus förkunnade han vad han själv hade tagit emot.
Det är i själva verket irrlärarna som i högmod kommer med egna påfund.

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Angeläget

"Vad vilja Kristdemokraterna?"
Herre, till vem skulle vi gå?
Livet gick så fort
Är pastorn tjänsteman eller tjänstegåva?
Det finns gränser!
Församlingen - den helige Andes gemenskap
Är det dags för 6/1-metoden nu?
Värre än vapen
Förvandling eller anpassning - ödesfråga
Det hettar till i riksdagen


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies