Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Låt inte elden slockna i de svenska kyrkorna!

Publicerad: 2012-02-16 15:44

Två tredjedelar av Afrikas närmare 5 miljoner kristna är ”pingstvänner”! De har formats i sin utveckling av de principer som under lång tid var drivkraften i Europas frikyrkorörelser.
En tredjedel av världens drygt två miljarder kristna är ”pingstvänner”, vilket inte innebär att alla kallas pingstvänner. En del är karismatiska katoliker, pingstpräglade baptister och en mängd förgreningar av olika kyrkor, tillsammans med klassisk pingströrelse. Det är pingstväckelsens andliga erfarenhet som ger kristendomen livskraft i vår tid.
De flesta människor som är kristna finns i Asien eller i Afrika. Kinas befolkning är mer än en miljard och Indien har också en miljard människor. 60 procent av jordens befolkning finns i Asien. Både i Nigeria och i Indien finns kyrkor med 50 000 sittplatser för mötesbesökarna!
Det som kännetecknar pentekostal kristendom är det orubbliga förtroendet att Bibeln är Guds Ord. Styrkan i denna globala väckelse är varje enskild kristens erfarenhet av omvändelse, andlig pånyttfödelse, helgelse och mottagandet av den helige Ande. Det är kristna som tror på övernaturliga under och tecken. Pingstväckelsens gemensamma tro och förväntan är att Jesus ska komma tillbaka och hämta sin församling.

Nyligen gjordes en beskrivning av hur 1970-talets karismatiska förnyelse har påverkat den andliga utvecklingen. Förutom stora samfund som tillhör historisk, klassisk pingströrelse, finns hela pingstväckelsens identitet inom katolska och lutherska enskilda församlingar och grupper, liksom bland evangelikala kyrkor, messianska församlingar, fristående kyrkor, inom trosrörelsen och över hela den bredd av mångfald som tillhör den globala kristna gemenskapen.
De frikyrkorörelser som lever i pingstväckelsens teologiska och andliga centrum, växer, påverkar, vinner och påminner om den ursprungliga verklighet som formades i Apostlagärningarna, genom kyrkohistorien och framför allt frikyrkorörelsens förebilder från 1700-talets andliga genombrott.

Den moderna pingstväckelsen hade i ett första skede ensidigheter och tillfälligt överhettade förväntningar som övergivits med en mognande förståelse av Bibelns helhetssyn. Under 1900-talets första skede förväntades att en andlig pånyttfödelse, med dopet i den helige Ande, skulle leda till en snabb och fullständig helgelse. Sjuka skulle bli ögonblickligen helade när nådegåvorna fungerade. Helgelsen förväntades vara radikal och konsekvent. Pingstvänner rökte inte, var absolutister, besökte aldrig biografer, deltog inte i professionell idrott och kvinnorna använde inte läppstift eller permanent i sin frisyr.
Fördjupad kunskap i Guds Ord och ärlighet i bedömningen av gemensamma erfarenheter har medverkat till mognad och ödmjukhet. En viktig händelse i den utveckling som nu sker är det som hände i i slutet av 1960-talet då några unga studenter inom den romersk-katolska kyrkan i USA upplevde dopet i den helige Ande.
Ur teologisk synpunkt innebar genombrottet att den teologi som innebar ”Cessation Theory” avvisades, nämligen idén att Nya testamentets under och tecken endast tillhörde kristendomens första tid och inte skulle förväntas ske i nutid. Idag finns inte en enda kristen församling i världen där det samtidigt inte finns medlemmar som talar i tungomål och ber för sjuka.
De uppgifter jag nämnt i denna artikel har hämtats från månadstidningen Charisma (USA), i januari och februari 2012.

I vårt land har Pingströrelsen avstannat i utvecklingen. Pastorsutbildningen har anpassat sig till en liberal bibelkritik som böjer sig inför mänsklig intellektualism. Frikyrkorörelsen i vårt land har därför en svår identitetskris. Det finns enskilda församlingar och goda förebilder i flera sammanhang där man bevarar väckelsekristendomens karaktär. Nu behövs en genomgripande förnyelse av bibeltro och en uppgörelse med de teologiska skolornas förnekelse av Guds Ord och Svenska kyrkans teologer som förnekar Jesus som gudomlig Frälsare. Om inte en förändring sker, slocknar kristendomen i de nordiska länderna, medan elden kommer att brinna allt starkare, överallt i världen för övrigt.

Stanley Sjöberg


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)väckelse vicke
2012-05-04 10:40
Det finns ingen eld i dom svenska kyrkorna med undantag i kraftkällan i kalhäll stockholm dom svenska församlingarna har klivit in i ett religiöst system därför händer det ingenting någon har satt in en plugg där så enkelt är det.för får en församling väckele så kommer automasiskt en förföljelse som det var på jesu tid

väckelsens eld dalle
2012-03-02 07:07
Om vi inte ser apostlagärningarna i våra liv med under tecken och mirakler måste det vara något fel inte på GUD utan på oss.

Läget är allvarligt Lennart
2012-02-19 08:53
Tack Stanley för ditt inlägg! Det är som vanligt mitt i prick. Känner det på samma sätt.

När grunden rycks undan, då lever kyrkorna farligt. Det är ett faktum att man mer eller mindre börjar ifrågasätta Guds ord. Även om många försvarar sig med att det är "så lite" man har ändrat på i läran, så är det en början, som är allvarlig. Många tycker ju att vi bör gå längre. Och när man sedan talar om att Sv kyrkan är ett alternativ så blir jag riktigt bekymrad.

Det faktum att man mer pratar så mycket om yttre saker, inte om "elden" som skall brinna oroar mig också.

Som vanligt har vi bara ett hopp, att Gud i sin nåd väcker upp sin församling. Man kan ju se att det varit så i alla tider. Ytligheten har ökat och man har fjärmat sig från Guds ord. Men så har Anden kommit med väckelse.

låt inte elden slockna i svenska kyrkor dalle
2012-02-17 14:40
Att pingsrörelen har avstannat i skaninavien beror på att man byggt på fel grund inte på apostlarnas och profeternas grundval där kristus är hörnstenen

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies