Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Kristendomens återkomst

Publicerad: 2012-02-09 13:51

”Sekulariseringen i Sverige har avstannat”. ”2000-talet kom-
mer att bli religionens århundrade!” ”Raketgenerationens barn närmar sig religionen mer förutsättningslöst.” Det här är ”den största förändringen sedan mitten av förra seklet”.

Ovanstående citat kan läsas i senaste numret av det svenska nyhetsmagasin Fokus. I ett reportage uppmärksammas att Hillsong Church i Stockholm har tre gudstjänster varje söndag i nöjespalatset Nalens lokaler. Närmare ett tusen ungdomar samlas totalt. Pastor Andreas Nielsen var tidigare medarbetare i Karismaförsamlingen, som efter en tids framgångar slutade i konkurs. Hillsong Church har aktivt stöd av ledarna i Australien som teologiskt påminner om Pingströrelsen.
Reportaget från söndagsbesöket kommenteras vidare med en spännande analys om Sveriges nyvaknade intresse för andlighet. Det är något nytt som händer över hela Europa. Den tyske filosofen Jürgen Habermas som länge hävdade att religion inte hör hemma i det moderna samhället citeras. Nu beskriver professorn hur andligheten driver kultur- och värdefrågor. ”Religionen är här för att stanna”, utropar Tysklands mest framträdande professor i filosofi och får medhåll av statsvetaren Marie Demker som menar att ”2000-talet kommer att bli religionens århundrade”.

Professor Magnus Hagevi, docent i statskunskap vid Linnéuniversitetet i Växjö med 35 000 studenter, menar att ”det svenska samhället genomgår en sakralisering – att religionen betyder allt mer för allt fler människor”. Studier vid Göteborgs Universitet bekräftar samma trend, speciellt i den yngre generationen, ”resultatet är häpnadsväckande”, enligt Magnus Hagevi.
Fokus-artikeln nämner om ”raketgenerationen”, de som är födda 1945–1960. Det är människor som beskrivs som ”den
första sekulära generationen”. Nu är det deras barn som närmar sig religionen mer förutsättningslöst.

Professor Peter Berger i USA nämns också som en av vår tids mest kända religionssociologer. Hans idé under 1960-talet var att ”ju modernare ett samhälle blir, desto mindre betyder religionen för allt fler människor. Modernitet och religion är varandras motsatser”. Nu inser
dagens sociologer att sekulariseringen i Europa har varit unik sett till övriga delar av världen.
Peter Berger redovisade för en del år sedan den karismatiska kristendomens förändringskraft i Latinamerikas storstäder där studiet omfattande 30 miljoner människor som hade berörts av den personliga upplevelsen av Jesus och uppfyllts av den helige Ande som befriade
från missbruk och misär, lyfte folkmassorna till en välfärdsnivå där barnen fick en ny framtid i studier och stora möjligheter.

Det som händer i Sverige nu kan liknas vid en förändringsvåg. Tidningen Fokus berättar om ett exempel på en 36-åring som beskrivs som ett ”raketbarn”. Han heter Johan Lindahl. Mitt i all framgång och i sina studier väcktes en andlig längtan som förde honom till att konvertera till kristen tro, i katolska kyrkans gemenskap. Han upplevde omvändelsen som ”att fria till någon. Man binder sig ju för livet”.
36-åringen Johan Lindahls föräldrar är sekulariserade, men hans mammas morföräldrar var troende och nu tar han som ett barnbarnsbarn beslutet att leva som en kristen.

Stanley Sjöberg

 


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Spännande utmaning Björne Erixon
2012-02-16 12:59
Stanley
Tack för att du uppmärksammar oss på detta. Vilka konsekvenser för trons gestaltande i samhället behöver det få? Hur ser den församlingsmiljö, eller kristen miljö i övrigt, ut som kan möta dessa växande behov? Hur predikar vi i relation till detta uppvaknande?

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies