Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Svåra tider väntar efter Europas kris

Publicerad: 2011-12-21 13:38

Europaunionens kris handlar om en urholkad ekonomi med en valuta som riskerar att upplösas. Maktmissbruk, ekonomisk plundring av dem som haft tillgång till kapitalet, har medverkat till grymma orättvisor och som en följd, folkets vrede över sina förlorade rättigheter.
Europa saknar ett tydligt ledarskap med förmåga att samordna de olika nationalstaterna. Vi står inför massornas uppror eller diktaturens starka hand som kräver tyst lojalitet som förutsättning.

Enligt Bibeln ska Europa i denna tid uppstå inom det gamla romarrikets gränser. Daniels bok jämför fundamentet till den politiska unionen som en ”mäktig” staty. Fötterna beskrevs i synen som en blandning av järn och krukmakarlera. ”Det betyder att det skall vara ett splittrat rike, men med något av järnets fasthet”, förklarar profeten Daniel.
Så tillägger Bibeln: ”Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor skall blanda sig med varandra genom giftermål men att de inte skall hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera.” (Daniel 2:43)
Jesus bejakade det mångkulturella samhället. Bibeln berättar om välsignade äktenskap mellan människor av olika etnisk bakgrund. Men det som nu sker är en inre splittring på ett djupare plan än det som berör hudfärg och etnisk bakgrund. Det handlar om olika värderingar och brist på lojalitet och samhörighet.
Bibelns förutsägelse är att vi kommer att vara med om en diktatur med en överstatlig kontroll som historien aldrig tidigare upplevt. Josef Stalin, Mao Tse Tung och Adolf Hitler har varit förelöpare. Uppenbarelseboken beskriver en människa med ett vilddjurs egenskaper (Uppenbarelseboken 13:7).
Direkt efter detta politiska misslyckande som Bibeln förutsäger, kommer Guds herravälde att överraska mänskligheten med en total seger över ondska, korruption, förtryck och förvirring. Jesus Kristus ska komma tillbaka i makt och härlighet för att tillintetgöra ondskan och upprätta rättvisa, fred och rättfärdighet.

Statsvetare som forskar om politikens mekanismer konstaterar att vi nu är på väg in i den mörka fasen, innan ljuset ska bryta fram. ”Osynlig eller synlig lämnar makten nationalstaten och flyttar över till olika övernationella organ”, skriver professor em Leif Lewin i Svenska Dagbladet den 15 december (”Under strecket”). Redan efter första världskriget med fredsförhandlingarna i Versailles började man tala om ”global demokrati”. Sedan har idén återkommit gång på gång, men nu allt mer starkt.
Världsekonomin är global och ekonomiska transaktioner sker utan hänsyn till enskilda nationers gränser eller valutasystem. Klimat- och miljöfrågorna tvingar fram globala överenskommelser som sedan måste följas. Datatrafiken, flyktingströmmarna, men också livsmedels- och energiförsörjningen styrs genom globala uppgörelser, utanför de enskilda nationalstaternas beslut. Kapitalet har makten.
Det som händer beskrivs som ”en smygvis överflyttning av makt från nationalstaterna till Bryssel”, beskriver artikelförfattaren.

Bibelns förutsägelser handlar om att just den utvecklingen kommer att fullföljas, men inte som många tror och hoppas, med en global demokrati, utan med en världsdiktatur. Enligt Uppenbarelseboken kommer varje individ att vara övervakad och utan att inordna sig i systemet, kommer det inte att finnas möjligheter att existera.
Händelseutvecklingen i Mellersta Östern upplevdes för några månader sedan som en demokratiseringsprocess. Nu visar det sig att fundamentalistiska islamister röstas fram till maktpositioner för att upprätta sharialagarnas stränga tillämpning.
År 2012 kommer att bli ett dramatiskt och händelserikt år. Vi ber om Guds barmhärtighet och nåd!

Stanley Sjöberg


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)svåra tider väntar efter europas kris dalle
2011-12-29 11:16
EUROPA betyder enligt uppslagsverk mörker

svåra tider väntar europas kris dalle
2011-12-23 04:05
se flammor.com

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies