Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Utbildning i suicidprevention behövs

Debatt Publicerad: 2011-11-18 10:06

Förra året dog 1 442 personer över 15 år för egen hand. En tragedi för dem själva, för deras familj och anhöriga. Frågorna är många: vad kunde vi ha gjort för att förhindra detta? Hur ska vi hjälpa människor som plågas av självmordstankar?
Jag menar att man bör införa ett obligatoriskt utbildningsmoment i suicid­prevention och omhänder­tagande av suicidnära personer i alla högskoleutbildningar som leder fram till ett yrke där man möter männi­skor i utsatta situationer.
Suicidfallen i Sverige har minskat i antal men uppgår fortfarande till cirka 3,5 gånger fler än antalet omkomna i trafiken. Särskilt oroande är att antalet självmord i åldrarna under 24 år inte minskat sedan 1990-talet. Sveriges regering har formulerat en nollvision om självmord, det vill säga att ingen ska behöva dö i självmord.

Självmord går att förhindra. Tankar om självmord kommer ofta i samband med en personlig kris, exempelvis arbetslöshet, konkurs, ekonomiska svårigheter, skilsmässa eller förlusten av en närstående. Försök till självmord är ofta ett rop på hjälp.
De allra flesta som begår självmord har en psykiatrisk diagnos, men när någon gjort ett självmordsförsök kommer den individen först till en somatisk akutmottagning. Personal inom den somatiska vården har oftast inte specifik utbildning i bemötande och omhändertagande av suicidnära personer.
Innan en person försöker att begå självmord kanske han eller hon uttrycker sin suicidavsikt, direkt eller indirekt, inför personal på skola, socialtjänst, religiöst samfund, polis, primär­vård, hemtjänst, äldreboende eller liknande. Inte heller de anställda inom dessa olika verksamheter har alltid suicidologisk utbildning.
Det vore därför värdefullt om personal utanför den psykiatriska vården som möter suicidnära personer har fått utbildning i bemötande och omhändertagande. På så sätt skulle många suicidala personer få hjälp tidigare, och dödsfall till följd av självmord skulle kunna undvikas i högre grad än i dag.

Jag anser att detta skulle kunna ske genom att samtliga högskole­utbildningar som leder fram till ett yrke där man möter männi­skor i utsatta situationer – utbildning till läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, psykolog, arbetsterapeut, socionom, fritidspedagog, barnskötare, grundskole- och gymnasielärare, präst, pastor, diakon, polis med flera – fick ett obligatoriskt kursmoment i suicidologi som behandlar grundläggande suicidologiska fakta, bemötande och omhändertagande av suicidnära personer.
Utformandet av dessa utbildningar kan uppdras åt Nasp, Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet, som är statens expert­enhet i suicidologi. Om detta har jag skrivit en motion i riksdagen.
Ett samhälle har som viktigaste uppgift att ta hand om de mest utsatta. Människor som, av olika anledningar, har givit upp hoppet om livet tillhör denna grupp. Vi måste göra allt för att hjälpa dem.

Tuve Skånberg, riksdagsledamot (KD)

 

 


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Därför kollapsade svenska skolan
Värna den restriktiva alkoholpolitiken
Finland stod emot – behöll friheten
Hat mot våra grundläggande värderingar kan inte accepteras
I Sverige saknar man respekt för sina medmänniskor
Bekämpa alla yttringar som kränker en annan människas tro
Hög tid för ny era av samhällsbyggande
Både vetenskap och historien talar till kristendomens fördel
Bokbränning är ett brott mot yttrandefriheten
Att ha identiteten på rätt ställe


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies