Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Livet är ett förunderligt eko

Publicerad: 2011-10-27 16:03

Social trygghet förutsätter att människor kan lita på varandra. Det gäller individens trygghet i mötet med myndigheter och i relation till sina medmänniskor. En sådan trygghet grundar sig på gemensamma moraliska värderingar. Därför är det viktigt att förstå den etik vi möter i Bibelns undervisning.

Humanister hävdar att människan kan formulera hållbara värderingar utan Gud. Det finns många som menar att god moral kan fostras fram utan Guds hjälp. Det är också sant att kristna ibland har uppträtt omoraliskt när de svikit sina ideal. Ateister har ibland varit förebilder i godhet. Hur viktigt är det då att etik och moral förankras i det Gud vill?

Bibeln säger att när hedningar som saknar lagen, av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när de är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem.

Forskning inom genetiken hävdar att man kan påverka människors egenskaper genom genteknik. Inom psykologin pågår ständigt terapeutiska metoder för att hjälpa männi­skor med skadliga beteenden att korrigeras och kunna anpassas till normala beteenden.

Sådana ambitioner bekräftar Bibelns människosyn om hur Gud skrivit in sin lag i den mänskliga naturen.

De mest grundläggande värderingar som ger trygghet i mänskliga relationer finns inom alla religioner och även i primitiva kulturer där andligheten upplevs identisk med naturen. Guds inflytande närvaro finns på ett gränslöst sätt och berör alla människor!

Det unika med Bibelns värderingar är den nåd och försoning som ges, tack vare Jesus som Frälsare. Koranens moraliska bud, med hinduismens och buddismens tänkande kring ”karma” uttrycker många värderingar som känns igen från Bibeln. Det unika med Jesus är den nåd som helt saknas i världsreligionerna för övrigt.

Gemenskapen med Jesus och uppfyllelsen av Guds Ande innebär en styrka som förvandlar och upprättar människans karaktär. Det är en erfarenhet ingenting annat kan ersätta. ”Så skulle lagens krav uppfyllas hos oss”, undervisar oss Bibeln (Rom 8:1-9).

I boken ”Fredsbarnet” av Don Richardsson kan man studera om Papua Nya Guineas kultur där kannibalism var accepterat ända fram till 1960-talet. När en främling kom på besök blev han väl mottagen med god mat och omsorg, men kunde plötsligt bli slaktad och grillad när kvällen kom. Trots att det var tradition, visste alla att det var fel och förberedde sig på hämnden från den grupp människor som den dödade mannen tillhörde.

Jag är medveten om att det finns ett problem med att hänvisa till Bibelns moral och etik, nämligen hur Gamla testamentet skildrar Guds straff över dem som syndade. Många avvisar värdet av Bibeln som vägledande när de ser Guds straff över dem som begick svåra moraliska felsteg.

Förklaringen är att i ett första skede straffade Gud hårt för att på det sättet ge varnande exempel med syfte att motivera människorna till ärlighet, trohet och rättfärdighet. Ganska snart insåg Gud att skadan i den mänskliga karaktären var så omfattande att enda lösningen var nåd, förlåtelse, upprättelse, vägledning och inflytandet av Guds personliga närvaro genom den helige Ande. På det sättet kan människan ta lärdom av sina felsteg och mogna till ansvar och äkthet.

Samtidigt finns en naturlag inbyggd i vår verklighet som motiverar till respekt och efterföljelse till Guds budord, nämligen lagen om sådd och skörd. Vi ska möta våra medmänniskor som vi själva önskar bli bemötta. Men vi vet att livet innebär ett förunderligt eko. Det vi gör, får vi tillbaka. Därför behövs en upprättelse av den moral och etik Gud ger oss genom sitt Ord och det som är inskrivet i våra samveten.

Stanley Sjöberg

 


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies