Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Demokrati ett motgift mot maktfullkomlighet

Publicerad: 2011-10-20 15:24

Det är vårt kristna idéarv, med Bibelns historiska perspektiv, som format demokratin som värdegrund. Demokrati är det goda alternativet till diktatur. Demokrati accepterar inte ”teokrati” där ledare menar sig representera Guds vilja. Demokrati innebär att de som har ledarskap genomför det som är folkets vilja. Kvinnor och män, arbetsgivare och anställda, alla människor har rätt att tänka fritt och uttrycka sina åsikter i en demokrati.
Demokratin som värdegrund ska därför tillämpas nationellt i det politiska systemet. Samma princip gäller också den kristna församlingens inre funktion. Den som är vald till ledare framför sina visioner och uttrycker sin vilja, men underordnar sig folkets röst. Medlemmarna bedömer gemensamt efter att tillsammans ha sökt Guds vilja i bön och samtal.
I Bibelns tänkande innebär begreppet demokrati att söka Guds vilja. I en församling fungerar det så att kvinnor och män upplever andlig enhet, som motiverar till delaktighet och därmed ger inre styrka.

I samhället fungerar ofta en liknande enighet bland de vanliga människorna. Politiska ledare vinner trovärdighet när de är angelägna att inte förtrycka och nonchalera folkets vilja.
Bibelns främsta förebild i demokratiskt ledarskap är Mose som vi kan studera i Bibeln. Hans ledarskap kännetecknades av förmågan att delegera och inte ensam fatta beslut. I de kriser som uppstod visade han sårbarhet, svaghet och gjorde sig helt beroende av folkets vilja. De situationer som manifesterade auktoritet handlade om hur Gud grep in för att påverka människorna.
Längre fram i historien krävde Israels folk en kung som de var beredda att ge auktoritär maktfullkomlighet (Första Samuelsboken 8:7-22). Den gamle Samuel varnade dem för en sådan konstitution. Det skulle leda till förtryck och maktmissbruk. Bibelns historia blottlägger hur kungarna gav ett sken av styrka, men var svaga karaktärer. Israels kungar blev orsak till nationens upplösning.
Daniels bok och även Uppenbarelseboken ger profetiska förutsägelser om härskare som ska framträda som vilddjur och bli orsak till krig, förföljelser av oliktänkande och uppror mot Gud. Historiens avslutning handlar om en ”Antikrist” med totalitär makt i allians med djävulen. Det judiska folket förföljs, den kristna församlingen drabbas med förföljelse och lidande.

Det finns en svaghet i relation till kristendomens betydelse för demokratin som värdegrund. Det är Europas historia med kejsare och kungar som utövade sin makt i kristendomens namn. Det handlar i Bibelns perspektiv om ett förräderi av våra kristna ideal.
Kyrkans ledare inbillade sig att den kristna församlingen ersatte Israel. Därmed ville kyrkoledarna bli ”kungar” och helst av allt regera med ensam makt över folket. Idén med en ”statskyrka” har skadat kristendomens betydelse, framför allt i Europa.
Jesus uttryckte det radikalt: ”Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud” (Matteus evan-gelium 22:21). Vi uppmanas att underordna oss överheten och be för dem som har makten. Samtidigt ska vi lyda Gud mer än människor och aldrig acceptera när en myndighet handlar i konflikt med Gud.

Jag vill göra en jämförelse med hur Bibeln syftar till alla slavarbetares befrielse. Samtidigt uppmanas de att underordna sig sådana system. Förändringen kommer när Kristus upprättar sitt herravälde. Då ska världsekonomin bli rättvis, militära konflikter upphöra och fred förverkligas i meningen av frid mellan folk och nationer. Verkligheten fordrar visionärt tålamod i väntan på Kristi tillkommelse.
Vi är stolta över de hållbara värderingar Bibeln ger.

Stanley Sjöberg


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)demokrati ett motgift mot maktfullkomlighet dalle
2011-10-25 06:10
Läs apg och begrunda hur mycket som skedde där finns i våra församlingar idag,är det fel på GUD nej JESUS är den samme igår och idag och i all evighet. SE emmanuel.tv så förstår ni vad jag menar.

"Teokrati" Vivan Winkvist
2011-10-24 20:16
"teokrati" förekommer inom trosrörelsen och dess förgreningar. Inte demokrati. Detta behöver avslöjas och varnas för!

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies