Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Dramatiska utmaningar

Publicerad: 2011-10-06 11:27

Svenska kyrkans tidigare domprost i Skara, H B Hammar, skrev i Svenska Dagbladet den 2 oktober och föreslog att många kyrkor borde rivas eller byggas om till bostäder, kaféer, pizzerior eller kontor. 600 000 medlemmar har sedan år 2000 begärt utträde ur Svenska kyrkan. Sedan år 1970 har antalet konfirmander minskat från 80 000 till 35 000. Ur ekonomisk synpunkt vore det bäst enligt H B Hammar att 500 kyrkor sprängs och jämnas med marken. Ytterst få besöker gudstjänsterna och den sociala omsorg som ges av kyrkan är inte beroende av kyrkorummet.
Svenska kyrkan får vid sidan av skatteinkomsterna också 460 miljoner kronor varje år som ett ”kyrkoantikvariskt bidrag” eftersom hundratals kyrkor är mögelskadade och behöver renoveras för miljardbelopp.

Medan frikyrkoförsamlingar hyr ut sina lokaler till kulturevenemang såsom balett, rockgalor och attraktiva artister med populär underhållning, föreslås Svenska kyrkan att endera spränga kyrkorna eller bygga om dem till pizzerior, kontor, verkstäder med mera.
Det som hände i Sovjet-unionen och i Polen under kommunisternas våldsamma revolution, sker nu frivilligt i en andlig kapitulation inför ateismens framryckning och materialismens revolt mot Gud.

Karismatiska församlingar med afrikanska, arabiska, latin-amerikanska och asiatiska invandrare trängs i källarlokaler, tillfälligt hyrda lokaler och skulle med glädje och entusiasm vilja ta ansvar för att vårda och förvalta de kyrkor som inte behövs bland oss svenskar. Viljan till ekumenisk öppenhet och tillämpning av integrationens generositet borde innebära kontakt och samtal med både karismatiska församlingar och gärna katolska, ortodoxa kristna vänner.

Jag har erfarenhet av att under perioder när bibelundervisning och gemensam bön fått stort utrymme i gudstjänsterna, då har de kyrkor jag arbetat i, fyllts varje helg både fredag kväll, lördag och söndag. Söndagsgudstjänsten fördubblades! Idag är Livets Ords Församling i Uppsala ett exempel på hur Sveriges största kyrkolokal samlar till välfyllda gudstjänster minst 2–3 gånger i veckan och mycket ofta med överfyllda samlingar i spännande konferenser som förstärker tro och övertygelse, fördjupar tillbedjan och ger bredd och samhörighet med internationella gäster som inbjuds till församlingen. Lokalerna behövs och offerglädjen finansierar tillväxten.

Istället för att riva svenska kyrkor borde varje präst tvingas fylla i ett formulär och bekräfta sin trohet till Kristus och trosbekännelsens bokstavliga innebörd. De som hellre ifrågasätter Guds Ord än bekänner sig till budskapet, uppmanas att lämna sina uppdrag eller tvingas acceptera jobb på kyrkogårdarna, i kontorsuppdrag eller med vaktmästarsysslor.
Svenska kyrkan tillsammans med frikyrkorna och invandrarkyrkorna i vårt land har endast en framtid med förnyad övertygelse. Den historiskt-
kritiska teologin som rivit sönder prästernas biblar och urholkat trosbekännelsens innebörd, är orsaken till att man nu måste uppmana till att riva byggnaderna.

De kyrkor som gjordes om till verkstäder och annat i Sovjetunionen, har nu renoverats och är numera fyllda med gudstjänstliv i de ryska samhällena.
Vi ber om att Guds kallelse ska ges till en ny reformator som med profetisk hänförelse samlar alla kristna till en andlig upprättelse i vårt land. Det kommer att hända som svar på bön, samtidigt som globala katastrofer väcker till medvetande om materialismens bräcklighet och underhållningskulturens tomhet.

Stanley Sjöberg


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Förruttnelse-process i kyrk-fromheten! Leif Berg
2011-12-22 17:44
Stanley går sin egen väg, i ett labyrint-spel, där utgången lär vara dunkelt höljd i gåtfulla spekulationer.


"Viljan till ekumenisk öppenhet och tillämpning av integrationens generositet borde innebära kontakt och samtal med både karismatiska församlingar och gärna katolska, ortodoxa kristna vänner.

integrationens generositet - samordningens, sammansmältningens, fusionens, föreningens, blandningens, sammanjämkningens, sammanblandningens, sammanfattningens, slutledningens, slutsatsens, konklusionens, införlivandets, integreringens,

gärna - med förkärlek, utan omsvep, helt sonika, uppenbart, med detsamma, ögonblickligen, omedelbart, genast, skyndsamt,huvudstupa, hals över huvud, hux flux, besinningslöst, obehärskat, rasande,vettlöst, hejdlöst, överilat, tanklöst, dumdristigt.

En reformator Gunnar Holmberg
2011-10-10 17:02
Jag blir orolig när Sjöbeg sätter sin tro till en reformator, som skall elda på kristna människor. Vi lever i 2000-talet och då skall det till mer uppdaterade metoder. Nu är det snarare samtal en till en som gäller och inte stora offentliga demonstationsarrangemang.Det är inte estradens män (t.ex. på Livets Ord) som skall vara lösningen.

dramatiska utmaningar dalle
2011-10-06 16:18
svenska kyrkan försöker ju locka med det världen har rockband och okultism

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies