Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Tveksamma kulturella yttringar får härja fritt

Publicerad: 2011-09-15 11:01

Josef Stalin gav vid ett tillfälle en föreläsning om revolutionens utveckling. Han gjorde då en jämförelse med det som händer när vintern kommer och då sjöarnas vatten förändras till is. Under några veckor blir det allt kallare, men vattnet ser ändå inte annorlunda ut. Men en tidig morgon har vattnet frusit till is under natten. Det tog en lång tid av närmast omärklig nedkylning och plötsligt blev vattnet förvandlat till is.

På ett liknande sätt förbereds en revolution. De allra flesta märker ingenting förrän vattnet helt överraskande, över en natt, har blivit is. Så har vi upplevt visionen om Europa­unionen. I första skedet var det en fredsöverenskommelse, med nya handelsavtal. Steg för steg har det skett en förändring som sannolikt kommer att överraska oss med utropandet av Europas Förenta Stater som en militärallians, ekonomisk union och med övergripande lagstiftning. Bilden som Josef Stalin gav kan även användas när en svår sjukdom drabbar och när förändringar sker i relation till etiska normer, moraliska begrepp, när det gäller tro och livsåskådning.

Inom kyrkornas värld har väckelserörelserna svalnat och formerna stelnat, ytligheten utvecklats allt mer. Vi har alla påverkats och måste ödmjukt erkänna att vi ofta har förlorat den ursprungliga glöden och de visioner som var drivkraften från början. Det som händer inom församlingarna är att samlingarna till bön blivit allt färre och så småningom upphört. Mötesserierna med ”väckelsekampanjer” har blivit allt mer sällsynta. Regelbundna bibelstudier förekommer sällan. Tiondegivandet och det regelbundna offrandet har avmattats. Missionen har kopplats till sociala projekt och får nu stöd av statliga bidrag och bra idéer med ”second hand”-affärer, som borde ha kompletterat offrandet, istället för att ersätta offrandet.

Trenden att endast
ha en enda gudstjänst i kyrkan är mycket omfattande. Då blir det naturligt att lokalen hyrs ut till andra ändamål. I början var det till goda, samhällsnyttiga möten, men nu öppnas kyrkportarna till Pridefestivalens samlingar och Uppsala domkyrka har konstutställningar som framställer Jesus som en misslyckad transvestit i Elisabeth Olssons bilder. Tveksamma kulturella yttringar får härja fritt och medverkar till att betala kyrkans omkostnader och beroendet av frivilligt insamlade medel minskar. En kyrka som byggdes genom stora uppoffringar och mycket bön, blir nu estrad för artister som hånar vår tro och lovprisar det djävulska.

Min beskrivning är
kanske för negativ. Ändå måste varningsropen höras. Jag är medveten om att det finns beundransvärda initiativ och positiva exempel på hur församlingar som har pionjärglöd, kan vittna om förnyelse och positiva förändringar. Min bild är generaliserande men tyvärr också sann på ganska många platser. Jag tror att den enda möjligheten till andlig upprättelse är att vi formar oss i små grupper i hemmiljö, på samma sätt som kristendomen triumferade i Sovjet, i Kina och numera i arabvärlden. När Sveriges kyrkor under 1800-talet var korrumperade av maktmissbruk och andligt skrymteri, då kom frikyrkorörelsernas väckelseperioder genom små grupper i en mångfald hem. Man försökte stoppa det med konventikelplakatet och förbud med hot om fängelse och landsförvisning. Men de troendes antal växte och plötsligt var hela vårt land förändrat, med demokrati, religionsfrihet, en stark frikyrkorörelse som sedan påverkade även Svenska kyrkans folk till tro.

Ta initiativ till bibelsamtal och bön i mindre grupper! Ordna grannträffar med en generös meny till lunch eller middag och tag initiativ till samtal om kristen tro! Vänta inte på superpastorer och några ”stjärnskott” inom den rörelse du tillhör! Låt ditt eget hem bli mötesplatsen för andlig förnyelse.
Stanley Sjöberg


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Nu skördas vad som såtts i köttets åker! Leif Berg
2011-10-02 19:10
Gal 5:19 Men köttets gärningar äro uppenbara: de äro otukt, orenhet, lösaktighet,
G4202
porneia
From G4203; harlotry (including adultery and incest); figuratively idolatry: - fornication.
G4203
porneuō
From G4204; to act the harlot, that is, (literally) indulge unlawful lust (of either sex), or (figuratively) practise idolatry: - commit (fornication).
G4204
pornē
Feminine of G4205; a strumpet; figuratively an idolater: - harlot, whore.
G4205
pornos
From pernēmi (to sell; akin to the base of G4097); a (male) prostitute (as venal), that is, (by analogy) a debauchee (libertine): - fornicator, whoremonger.
G4097
pipraskō praō
The first is a reduplicated and prolonged form of the second (which occurs only as an alternate in certain tenses); contracted from peraō (to traverse; from the base of G4008); to traffic (by travelling), that is, dispose of as merchandise or into slavery (literally or figuratively): - sell.
G4008
peran
Apparently the accusative case of an obsolete derivation of peirō (to “peirce”); through (as adverb or preposition), that is, across: - beyond, farther (other) side, over.

Gal 6:8 Den som sår i sitt kötts åker, han skall av köttet skörda förgängelse, men den som sår i Andens åker, han skall av Anden skörda evigt liv.

Jer 12:10 Herdar i mängd fördärva min vingård och förtrampa min åker; de göra min sköna åker till en öde öken. Man gör den till en ödemark;
Jer 12:11 sörjande och öde ligger den framför mig. Hela landet ödelägges, ty ingen finnes, som vill akta på.

Jer 12:10 Many pastors have destroyed my vineyard, they have trodden my portion under foot, they have made my pleasant portion a desolate wilderness.
Jer 12:11 They have made it desolate, and being desolate it mourneth unto me; the whole land is made desolate, because no man layeth it to heart.

Inlagt av Leif Berg


alla nationer ska skakas dalle
2011-09-22 09:53
i yttersta tiden ska alla nationer skakas också sveriges nation.

"Generös meny" Vivan Winkvist
2011-09-17 08:03
Artikeln är bra!

Men rekommendationen om en GENERÖS meny till lunch eller middag tycker jag helt enkelt inte hör hemma i sammanhanget. Menyn ska hellre vara enkel. Generöst med hjärtlighet och innerlighet!

nyorientering tomas almberg
2011-09-16 09:16
Andliga stunder i småskaliga miljöer är en utmärkt ide men inte med museala texter från bibeln, som måste skrivas om om den ska få aktualitet. En religion med rötter i en miljö för 2000 år sedan kan knappast ha aktualitet idag, men kan vara en språngbräda till nya andliga formuleringar liknande mysticismen kanske. Eller?
Tomas

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies