Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Regler för hur man kritiserar

Publicerad: 2011-08-11 10:51

Så här står det i Första Timoteusbrevet: Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. Det fordras saklighet, ärlighet och hänsyn när den som leder ett församlingsarbete ska granskas. Pastorn är nämligen så identisk med budskapet att risken finns att om man uppträder fel, kan det bli en trovärdighetskris för hela församlingens verksamhet. Dessutom är det ofta så att kritik drabbar både hjärnan och hjärtat, förnuft och känsla. Allt för brutal kritik kväver arbetsglädjen, medan en sund bedömning kan frigöra till större framgång.

Det är viktigt med utvärderingar. Jag har periodvis samarbetat med kolleger där vi efter varje helg gick igenom varandras predikningar och kommenterade det som var bra och det som upplevdes onödigt. I ett starkt växande skede hade vi som princip att regelbundet låta alla mötesdeltagare fylla i en enkät om gudstjänstens budskap och form. Lika ofta har jag efter det offentliga mötet haft en öppen dialog i kombination med ”kyrkkaffet”.

Toppstyrning, utan medlemmarnas delaktighet i relation till både inriktning och ekonomiska beslut, tillåter inte öppenhet. Resultatet blir försvagad samhörighet, kvävd offervilja och mindre engagemang. Det förvånar mig att många inte förstår vilka möjligheter som finns via Internets hemsidor och modern kommunikation, att skapa engagemang, tät samhörighet, mellan ledarna och folket, yngre och äldre, pastorn och församlingen.

I Galaterbrevet beskrivs en dramatisk uppgörelse med aposteln Petrus, när han inte var ärlig och konsekvent. Paulus kritiserade honom och Barnabas helt öppet, eftersom deras hyckleri skedde inför alla (2:11–14).I Apostlagärningarna inträffade en situation när Paulus och Barnabas blev kritiserade (15:e kapitlet) och de bad om hjälp i konflikten av hela församlingen i Jerusalem.

Några har kritiserat att jag kritiserade arrangemanget med en konsert med satanism och uppmaningar till självmord. Nyheten hade redan varit omskriven i Aftonbladet, affischer hade tryckts upp och biljettförsäljningen pågick. Därför protesterade jag offentligt. Nu blir det ingen sådan konsert. Förra året hände samma sak som då inte hejdades. En skådespelare fick gestalta djävulen och förbanna Gud från kyrkans talarstol.

En ny konsert planeras den 21 oktober i Filadelfiakyrkan. Biljettförsäljning pågår. En kvinnlig artist ”ligger” med djävulen och nu är det Dagens Nyheters nätupplaga (som hånfullt kommenterar min protest som pensionär, med rubriken: http://www.pastan.nu/bloggen/inlagg/3723 ”Satan i Filadelfia”.

Jag har själv blivit kritiserad och vet hur det känns. Det har gjort ont, men varit nyttigt. Det har ibland varit riktigt och viktigt att korrigera mig. I ett offentligt uppdrag måste man acceptera att bli granskad. Pastor Niklas Piensoho bör inte bli upprörd över kritiken, utan ta den till sig och bryta kontraktet med det företag som helt saknar förståelse för vad som är lämpligt i en kyrkas lokaler.

Min protest är inte en ”ny inkvisition”, som den beskrivits av en sårad församlingsledare. Trots egna fel och brister, trots att jag är pensionär, läser jag mycket och engagerar mitt inre med tankar om kristendomens krishantering i relation till teologi, etik och kyrkornas arbetsformer. Jag är medveten om att min åldersgrupp gjort misstag och medverkat till andlig försvagning.

Framtiden kan räddas genom samverkan mellan oss alla, från katolska, ortodoxa, frikyrkliga och fristående kristna i dialog, i öppna samtal med självrannsakan och en visionär vilja för kristendomens betydelse i Nordeuropa.

STANLEY SJÖBERG


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Mer äkta uppmuntran OCH kritik! Lennart Jacobson
2011-10-07 20:18
Du är inne på en fantastisk viktig sak, som vanligt.

Tänk om vi i kärlek skulle börja förmana och uppmuntra varandra och inte ha så mycket prestige och sitta tigande i styrelserna!

Orsaken till att många kan låta elaka i bloggosfären är en nog en frustration pga bristen på möjlighet och öppenhet att framföra berättigad kritik, eller bara sunda idéer.

Ibland tycker jag att kyrkans budskap är SNÄLLHET. Men Jesus var inte snäll i bemärkelsen att han lät bli att kritisera. Och det är inte alls kärlek att låta bli att kritisera eller förmana.

Vem räddar framtiden? Lennart Jacobson
2011-08-26 11:25
Jag brukar ofta säga att jag gillar dig Stanley, för din frimodighet och ditt ansvarstagande.

Det förvånar mig därför verkligen att du tror att framtiden kan räddas genom samverkan mellan oss alla kristna. Visst, om du verkligen menar personliga kristna och inte kyrkorna. Jag umgås gärna med andra kristna och älskar dem som mina trossyskon.

Men tyvärr ser jag varthän det går med den organiserade kristenheten, ett enormt avfall. RKK har väl avfallit redan från början. Nu gäller det snarast för medlemmarna att dra sig ur denna och andra kyrkor, som övergett Guds ord.

Nog trodde jag att du skulle skriva att framtiden räddas "genom den Helige Ande" och "genom att att Gud ords har framgång". RKK m fl kyrkor, t o m pingstsamfunden, är inte mycket hålla i när domarna går över jorden.

Troheten till Jesu ord i bibeln Mikael
2011-08-21 23:06
"Framtiden kan räddas genom samverkan mellan oss alla ...". Stort frågetecken ...?

Bibelns Gud talar om att det enda som kan rädda troende kristna är Messias återkomst! Och enligt 2Tess kommer Antikrist att framträda på världsarenan innan dess. "Darbyismen" från ca 1830-talet är en villolära ...

framtiden kan inte räddas Mio
2011-08-21 10:38
så du min broder accepterar att man tillber avbilder på män och kvinnor (helgon) samtycker till avgudadyrkan man tillber en statyer av gips eller sten livlösa avbilder när man accepterar så samtycker man och när man samtycker är man delaktig i synden som andra gör framtiden kan inte räddas din syn på samverkan är inte biblisk allt ska förgås och din syn på samverkan är superkyrkan den som antikrist kommer att leda där alla regioner är tillsammans vi måste be så vi inte följer med den falska kyrkan som har redan börjat att ta mark hjälp oss alla jesus min gud fader min gud helig ande min gud öpnna våra sinne så vi kan se


håller med till viss del Mattevan
2011-08-19 23:52
Allt låter bra, men att samverka med katolska kyrkan och liknande skulle jag vara försiktig med. Dialoger kan man ha, men ett samarbete skulle jag hålla mig ifrån. Håller med Deborah.

Man kan inte samarbeta med villolärare Deborah
2011-08-13 08:11
Det är bra, Stanley, att du reagerar. Men samtidigt så skriver du, att framtiden kan räddas tillsammans med katolicismens hjälp. Det går inte ihop enligt Ordet. Mörker och ljus, avgudadyrkan och troheten i Förbundet kan inte samarbeta. Omvända hjärtan till lydnad, utan förvrängningar av Herrens Ord - det är det enda Herren välsignar. Dessutom är det inte vi som ska/kan rädda framtiden - det står i Skriften vad det är som väntar och hur Herren kommer att handla framöver...

tack Björne Erixon
2011-08-12 08:25
Stanley. Jag känner inte till detaljer du nämner.Men du pekar på någor viktigt, att ge och ta emot kritik. Om det äger rum i ärlighet, utan konspirationsteorier, vilekt kan vara svårt ibland, kan samtalet fördjupas. Trovärdigt ledarskap handlar också om att kunna möta t.o.m. osaklig kritik, på ett sätt som med Guds hjälp , kan vridas rätt. Att ge kritik, på ett konstruktivt sätt, kan ibland handla om, att rannsaka sina egan drivkrafter, som kan ligga bakom kritiken. Fortsätt !!

konstruktiv kritik Per Johansson
2011-08-11 17:33
Det är viktigt att skilja på privat och offentlig kritik.
I den kyrkotradition som jag själv tillhör, den orientalisk-ortodoxa, är vi mycket noga att uppmärksamma om någon tjänare - vigd eller inte vigd till biskop, präst eller diakon - offentligt ger uttryck för en irrlära. Då krävs en offentlig kritik som varning för att andra inte ska följa i irrlärarens fotspår. Om den som uttalat irrläran inte ångrar sig, kan det - efter beslut av ansvarig kyrkohierarki - innebära exkommunicering, d v s personen ifråga hindras att ta emot sakramenten.
I vår svaghet syndar vi i stort och smått, och privat kritik sker i biktens sakrament, där prästen uttalar Herrens förlåtelse till den ångrande bekännaren.
Slutligen, tack Stanley för välgörande kritik i det aktuella fallet!

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies