Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Jag är imponerad av Bill Hybels

Publicerad: 2011-07-28 09:16

Nu eller aldrig ska förändringen ges som ska vända utvecklingen för Sveriges kyrkor och kristendomens betydelse i vårt land. Nya initiativ till strategiska problemlösningar, nytt ledarskap med större auktoritet, nya musikstilar, nya former för uppträdande och nya uttryck i språket på estraden, ska medverka till framgång och ökat självförtroende. Jag har själv funnits med i samtal om den andliga utvecklingen och inspirerats av det som sker internationellt. Vid några tillfällen har jag tagit initiativ till konferenser om ledarskap och församlingstillväxt.

Jag blev mycket imponerad och engagerad när jag för några år sedan lyssnade till Bill Hybel när han besökte Sverige och berättade om hur församlingen Willow Creek i Chicago upplevt sin framgång. Det var trovärdigt, efterföljansvärt och har i ett längre perspektiv bekräftats som ett av vår tids bästa exempel på hur en levande församling ska fungera. Efter seminariet som jag deltog i, skrev jag ett tackbrev till Bill Hybel, samtidigt som jag menade att Sveriges kyrkor dessutom behöver förstärka tron på budskapet. Om vi inte själva tror på det evangelium vi ska bära fram, då blir det ingen framgång. I stället för att besvara mitt brev, lämnades det till den svenska konferensledningen som gav mig en cynisk kommentar, som om jag hade sagt något mycket olämpligt.

Jag tror att ett grundproblem i vår tid är den ytliga bibelkunskapen som påverkats av mer ifrågasättande än tro. Predikanter och sångare fungerar som säljare som inte vet något om sin produkt, eller tillförordnade läkare som vet hur man använder en kniv, men saknar kännedom om kroppens anatomi. Sanningen är att den teologiska litteratur som studeras för att utbilda morgondagens pastorer och församlingsledare inom vårt lands frikyrkorörelser, präglas av just den bibelkritik som förnekar den tro som alltid varit drivkraften i väckelserörelsernas historia.

Nyligen samtalade jag med pingstpastorn Daniel Wärn som formulerade sig så bra att jag bad att få citera honom. Daniel Wärn menar att ”får pingstpastorerna en undervisning som skapar tvivel på att Skriften är ’inandad’ av Gud blir konsekvenserna katastrofala. Personligen tror jag att Bibelns författare var inspirerade av den helige Ande också när det gäller val av enskilda ord och uttryck, och även när det gäller saker och ting som de valde att inte berätta. Vad händer när vi som ska läsa eller förkunna Guds Ord, måste fråga oss om det vi läser kanske vilar på så lösa grunder som rykten och hörsägner? Och vem avgör vad som är påhittat och vad som är ingivet av Guds Ande? Det känns som man börjar bygga hus på lös sand och inte på hällebergets fasta grund”, klargjorde Daniel Wärn. Jag har de senaste veckorna läst professor Samuel Byrskogs bok om hur evan-
gelierna ska uppfattas i historisk betydelse. Bokens titel är ”Story as history – History as story”. Det som väckte mitt intresse var att Samuel Byrskog gav sitt stöd till Jonas Gardells hädelsebok ”Om Jesus” och dessutom studeras inom Pingströrelsens Pastorsakademi med boken ”Romarbrevet 1-8”. Enligt Byrskog har evangeliernas tillkomst påverkats av ”interpretative elements”, nämligen författarnas egna tolkningar av olika händelser. Evangelierna berättar inte samlade vittnesbörd av individer som nämns, utan har påverkats av olika syften. Påhittade händelser (”extrafictional reality”) har blandats med egna tolkningar som beskrivs i texterna om exempelvis den historiske Jesus, enligt Byrskog.

Enligt professor Samuel Byrskog har delar av Lukasevan-geliet vuxit fram ur berättelser som delvis har sitt ursprung inom familjetraditionen, men också har påverkats av dåtidens rykten som blandats in i evangeliets budskap.

Stanley Sjöberg


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)tro på vad e andersson
2011-08-08 23:16
längtar efter sann bibelkunskap, känner inget förtroende för ledarna längre(gäller ej alla så klart)för min del tror jag att de kristna behöver personliga omvändelser på djupet.Tänk om varje kristen skulle fasta och bedja med nöd för skeendet. det är som om ingen tar något på allvar längre väljer t.v att lyssna på ove lindeskärs månadspredikan den är biblisk och sann utifrån ordet. varför her ni inte bibelkurser på varje större ort. bibellärare som har tillsatts av kallelse och ej av karriärstänk

bill hybels dalle
2011-08-04 09:12
Är inte så imponerad av amerikanska församlingar

Ord och tro genom Helig Ande Jan Malmsten
2011-08-01 15:09
Som av en händelse kom jag att läsa Gardells bok Om Jesus samtidigt som jag gjorde en grundlig genomläsning av de fyra evangelierna. Jag blev minst sagt förvånad över Gardells framgång med boken, ty framgången bygger ju på att människor inte läser Bibeln. De frågor Gardell ställer är besvarade om Gardell bara bemödat sig att vända blad i Bibeln, men å andra sidan då hade det inte blivit någon bok. Vad jag vill säga är, jag möter fler och fler kristna som gör sin egen tolkning av tron utan biblisk förankring. Vad som behövs är en inre väckelse där Guds Heliga Ande får tala till oss, just den möjlighet som Jesus gett oss.

framgång i guds rike? westman
2011-07-30 10:25
Men är det verkligen Jesu evangelium som Bill Hybels predikar? Var jesus en säljare för Guds rike? Hur ska man se på korsets budskap ur säljarsunpunkt?
Jag förstår ingenting längre, kan inte påstå att jag längtar tillbaks till församling om den ska funka som ett företag.

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies