Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Det är inte fel med framgångstänkande

Publicerad: 2011-07-14 15:39

Nyligen kunde vi läsa en kraftig rubrik i tidningen Dagen om att ”nio av tio evangelikala ledare förkastar framgångsteologin”. Det var en undersökning som nu lyftes fram från förra året där något som heter ”Pew Forum on religion & Public life” hade gjort en undersökning vid Lausannerörelsens stora konferens i Kapstaden.
Framgångsteologin är förankrad i Bibeln som helhet: ”Befall dina verk åt Herren, så har dina planer framgång” (Ordspråksboken 16:3). ”Allt vad han gör lyckas väl” (Psaltaren 1:3). Guds omsorg gäller både jordbruket, boskapen, trädgården och möjligheterna att bryta ”koppar ur bergen” (5 Mosebok 8).
Framgångsteologin i modern tid har sitt ursprung i det som hände efter det krig som hade gjort miljontals människor hemlösa och lämnat dem i fattigdom och svält. Då började den unge predikanten Yonggi Cho i Seoul att predika tro på Guds möjligheter att ge idéer och styrka. En hel nation reste sig ur förnedringen genom bön och arbete.

Levande kristendom har genom hela historien skapat vision och energi att upprätta människovärdet, ge bättre social standard, när frälsningsupplevelsen befrias från missbruk och resignation.
Framgångsteologin har möjliggjort finansiering av stora missionsprojekt utifrån enskilda människors offergåvor. Idén har visserligen förfalskats av dem som sökt självisk rikedom och saknat rättvisetänkande. Det sociala evangeliets förespråkare har på ett liknande sätt haft en ärlig ambition, med Jesus som förebild. Den kristna vänstern har i andra sammanhang förfallit till att stödja revolutionärt våld för att uppnå sina  mål.
Angreppet mot framgångsteologin framfördes nu av Kristina Helgesson Kjellin, utvecklingssekreterare för forskning och utveckling på Svenska Missionsrådet. Bertil Ekström, doktor i missionsvetenskap, ledare för Evangeliska Frikyrkans missionsinstitut och direktor för Evangeliska Världsalliansens missionskommitté, hävdade i samma artikel att evangelisation med helhetstänkande inte samtidigt kan anamma framgångsteologin.

Kristen mission handlar om utbildning, sjukvård, att borra efter vatten, att medverka till ett hållbart jordbruk och stödja utvecklingen av arbete med inkomst för dem som upprättats ur fattigdom. Kristen mission stödjer en utveckling där nationella kyrkor i Afrika, Asien och Latinamerika blir självförsörjande genom medlemmarnas egna offergåvor och inte behöver lita helt på bidrag från omvärlden.
De kyrkor och samfund som i tanklöshet vänder sig mot framgångsteologin, angriper därmed visionen om upprättelse ur fattigdom och analfabetism. Det är ett frontalangrepp mot den internationella pingstväckelsen och ett uttryck av förakt inför Bibelns vittnesbörd om Guds välsignelse.
Här i Sverige är det avslöjande att de kyrkoledare som tar avstånd från framgångsteologin, är beroende för sin ekonomi av statliga bidrag och kan inte längre motivera till missionsoffer. Följden blir att evangeliserande mission avvecklas.

Församlingar som förkastar framgångsteologin har avvisat tron på Guds välsignelse och känns igen med underskott i kassorna, nedbantning av personal och krympande verksamheter. Man blir i stället beroende av statliga bidrag och ekonomisk förstärkning genom riskfyllda affärsprojekt. Ett sådant exempel är det som händer med Filadelfiakyrkan i Stockholm. I stället för att ha en fullsatt kyrka till gudstjänst, säljs biljetter till fullsatt lokal med profan kultur. Det är riskfullt! Nyligen gavs utrymme åt en teatergrupp med ett skådespel där djävulen förkunnade sitt hat mot Gud. Skådespelaren stod just där Lewi Pethrus förr hade sin talarstol. Även fin kultur med balett och dans inför höstens program, vittnar om en förändring som väckelserörelsens pionjärer aldrig hade kunnat tänka sig som programpunkt i kyrkorummet.

Stanley Sjöberg


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Obibliskt Andreas
2011-07-28 01:35
Framgångsteologin handlar inte om att man ber och hoppas om att det skall gå bra, tänker positivt och arbetar för tillväxt. Den utlovar att alla sjuka skall bli friska, att kristna skall bli rika och lyckliga, och därmed kommer allt vad Bibeln lär om kors, efterföljelse, lidande, fattigdom, anfäktelser och sjukdom åt sidan. Människor som inte har det lika bra i församlingen tror att de inte är lika helgade som andra, vilket är helt obibliskt. Bibeln lär att vi skall be för de sjuka, gråta med dem som gråter, hjälpa de fattiga, stödja varandra, bära våra kors, uthärda i lidandet. Framgångsteologin sammanblandar hjärtats inre frid med yttre framgång. Paulus avvisade tanken att "gudsfruktan är en god affär." (1 Tim 6:5-9). http://www.biblicum.se/Tidskriften/Arkiv/1983/3/FRAMG%C3%85NGSTEOLOGIN

Riskfyllt ja! Dåraktigt? Ja..! Dan Bertlin
2011-07-15 10:10
Efter mer än 40 års bearbetning av den frikyrkliga väckelsetraditionen har undertecknad kommit fram till följande konklusion, kortfattat:
Vi driver traditionen fram om Ordet endera genom fasthållande av "hur det var en gång", eller "hur det borde vara nu". Det förra företrädesvis av äldre, det senare företrädes av unga. Båda är farliga eftersom endast Jesus ord består.
Många av dagens problem, också det som beskrivs i artikeln, skulle helt undvikas om vi istället för att bygga kyrkor hade byggt Guds församling. Hur galet det än kan låta tror jag idag att våra kyrkobyggnader blev våra största avfallsfällor från ursprunglig kristendom. Samtliga väckelser i de forna kommuniststaterna stärker min tes. Märkligt nog finns inte en enda uppmaning till kyrkobyggande i Nya Testamentet!

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies