Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Politisk trolöshet och teologisk förvirring

Angeläget Publicerad: 2011-06-16 11:37

Den trovärdighet som gestaltades av Alf Svensson som Kristdemokraternas partiledare, innebar att även de som röstade på andra partier, ändå hade ett uttalat förtroende för Alf Svensson. De värderingar som Kristdemokraterna representerade vann respekt bland människor.

Den grundläggande ideologin för det politiska alternativ som formades av Lewi Pethrus var att lagstiftningen och kulturlivet skulle utvecklas i harmoni med de tio budorden och med kristendomens främsta förebild, nämligen Jesus. Drivkraften var att försvara Jesus istället för Marx, Lenin och Josef Stalin. Det fanns en kampvilja att göra kristendomens ideal så tydliga, att 1930-talets Adolf Hitler med nazismens idéer aldrig skulle få utrymme i vårt lands politiska tänkande.

Den politik som skulle ha inflytandet över Riksdagen skulle slå vakt om människovärdet och inte tillåta diskriminering av oliktänkande. Det gällde vuxna kvinnor och män, med olika etnisk tillhörighet, men inte heller tillåta att släcka försvarslösa människoliv med en liberal abortlagstiftning. Tron på människovärdets betydelse innebar också att påverka till värdighet i motsats till det vulgära som blir kränkande, exempelvis genom att exponera hänsynslös pornografi. Redan i början av 1960-talet utnyttjades små barn i vulgär barnpornografi.

När det nya ledarskapet för Kristdemokraterna nu vill fria till Pridefestivalen och ansluta sig med liknande företeelser för att demonstrera fördomsfrihet, skapas ett vredens främlingskap mot den partiledning som förr upplevdes som trovärdiga i kampen för bra värderingar. Det är därför naturligt att KD förlorar sina väljare och att många som varit stödjande partimedlemmar, nu bryter kontakten med partiet.

Det är skrämmande att det som händer i politiken, påverkar även vår tids kyrkor. Inom Svenska Kyrkan finns många församlingar med präster och diakoner som är troende och trosfasta i sin bekännelse till Jesus. De berättar ofta om hur biskoparnas inställning till tro och etik är helt främmande för den andlighet som finns i församlingarna. Den svenska Pingströrelsen befinner sig i förändring.

"Pastorsakademin" utbildar dem som är föreståndare. I materialet som studeras uppmanas pastorerna att studera den "teologi" som sammanställts av professor Samuel Byrskog vid Lunds Universitet. Han är känd för sitt samarbete med komikern Jonas Gardell och var faktagranskare med ett aktivt stöd till boken "Om Jesus".

Tillsammans med Jonas Gardell sammanställdes den hånfulla kritik och djärva hädelse som med exempel från historiens förakt inför Jesus, tog avstånd från de värderingar som tillhör Nya testamentets vittnesbörd om Jesus. Den bibliska historien skrivs om för att anpassa sig till en komikers behov av skratt som bekräftelse.

Professor Samuel Byhrskog medverkade också till att Jonas Gardell blev hedersdoktor i teologi vid Lunds Universitet. Nu är han vägledande för pingstpredikanter. Många ser igenom falskheten, men risken finns att ytligheten kommer att påverka ungdomsarbetet och gudstjänsternas predikoinnehåll.

Samtidigt finns den allra bästa undervisning som ges till försvar för kristen tro, med exempelvis EFS-teologen Anders Sjöberg och föreläsningar av Pelle Hörnmark och hans närmaste medarbetare. Det dubbla budskapet riskerar dock att ge en förvirrad bild av Pingströrelsens färdriktning. Med Samuel Byrskog signaleras dock en omvärdering som helt saknar den levande kristendomens historiska erfarenhet och de eviga värden som Guds Ord ger den kristna församlingen.

Församlingarna är omedvetna om det som händer. Profana konsulter ger råd om att anpassa kristendomen till sekulariseringen.

STANEY SJÖBERG


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Ska vi söka sanning eller leva med förtäckta ögon och öron !? Kungsalomo
2011-06-19 14:50
Bra och sanningsenligt skrivet Stanley !
Tyvär så är hela sjuklövern inblandad i att avkristna vårat
älskade sverige !
KD var en gång ett sannings sägande parti som sa sanning !
nu har dom gått in I den fördjupande lögnen som hela
7 klövern med alla partier som ska förvandla sverige till ett multi kulti muhamedanskt land !
Nu finns det bara ett parti som står upp för Israel och judarnas utsatthet I Sverige med andra länder där Islam skriker ut sitt hat mot israel samt judar mfl
Hur kommer det sig att media mfl skriker ut sitt hat mot folk som står upp för att vi ska ha kvar sverige som ett Kristet land utan att Islam ska etablera sig I Sverige !
Nämligen SD är det enda parti som står upp för sanningen .

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Angeläget

"Vad vilja Kristdemokraterna?"
Herre, till vem skulle vi gå?
Livet gick så fort
Är pastorn tjänsteman eller tjänstegåva?
Det finns gränser!
Församlingen - den helige Andes gemenskap
Är det dags för 6/1-metoden nu?
Värre än vapen
Förvandling eller anpassning - ödesfråga
Det hettar till i riksdagen


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies