Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Bidrag, bostad och SFI räcker inte

Debatt Publicerad: 2011-03-10 00:00

Det är uppenbart att invandrare i många sammanhang fortfarande behandlas som en homogen grupp, där alla antas ha likartad bakgrund, likartad utbildningsnivå och likartad kultur. Ingenting kan vara mer felaktigt! Var och en har sin egen historia, sina egna färdigheter och utbildning. Detta måste det svenska samhället ta mer hänsyn till.
Den tidigare socialdemokratiska regeringens politik lyckades utestänga människor från både arbetsliv och sociala kontakter genom att aldrig förvänta sig några prestationer av de nyanlända. Man såg inte den invandrade som en individ med resurser och en vilja att få vara med och bygga samhället. Men vi vet bättre, människan måste ha sociala relationer för att må bra och fungera. Det räcker inte med försörjningsstöd, bostad och SFI (svenska för invandrare). Människan måste få vara sedd, hörd och en del av ett sammanhang.

Svenskar i allmänhet är vare sig främlingsfientliga eller rasister. Däremot tycker de flesta att alla som kan, ska vara med och jobba för den gemensamma välfärden. Det måste vara möjligt att hitta sätt att matcha människors behov av delaktighet i samhällsbyggandet och samhällets behov av insatser. Får du bidrag ska du också få möjlighet att bidra efter förmåga. Detta kan till exempel ske i samverkan med den ideella sektorn, men även i högre grad tillsammans med det lokala näringslivet och dess nätverk.
Även vi som redan bor i Sverige och i de flesta fall också är födda här har inte bara rättigheter utan också en och annan skyldighet. Vi förutsätts till exempel att så långt som möjligt kunna försörja oss själva och att betala in skattepengar för att gemensamt finansiera viktiga trygghetssystem och välfärd. Detta måste förstås också gälla för invandrare som söker sig hit. De har samma rättigheter som vi, men ska då självklart också ha samma skyldigheter.

Åldersutvecklingen i Sverige och Europa är sådan att allt färre unga ska försörja allt fler äldre. Detta ställer krav på solidaritet och rättvis fördelning av resurserna. Sverige kommer inte att av egen kraft kunna ersätta alla dem som går i pension och detta kommer att leda till ett arbetskraftsunderskott inom några få år. Därför är vi i behov av människor som flyttar till vårt land och därmed i behov av en fungerande integration som leder till arbete.
 Vad kan då göra just Sverige mer attraktivt för arbetskraftsinvandring? Vad ska få personer från olika delar av världen att inte stanna på vägen upp genom Europa utan ta sikte på ett land längst norrut, med ett klimat som för dem upplevs som ogästvänligt nio månader om året och ett språk man inte alls förstår? Sverige måste genom en generös och ändamålsenlig migrations- och integrationspolitik bygga ett förtroende som sträcker sig världen över.

Regeringen har tagit viktiga steg men mycket återstår. Insikten att studier, arbete och/eller praktik är nyckeln till språk och social tillhörighet delas av de flesta. Därför är det inte rimligt att personer ska vara utan sysselsättning år efter år. Det är ovärdigt att vuxna, fullt arbetsföra människor i genomsnitt ska vänta sju till åtta år innan de får egen försörjning. Signalen blir att du inte behövs, vi betalar dig för att inte bidra till samhällsbyggandet och vi vill inte heller att du klagar!
Det är inte heller rimligt att välutbildade personer inte kan få sin utbildning och yrkeskunskap validerad inom rimlig tid. Arbetet med validering måste utvecklas vad gäller både teoretiska och praktiska kunskaper. De satsningar som gjorts under 2009 och 2010 måste förlängas. Utebliven validering leder till att högutbildade och yrkeskunniga får arbeta med för dem mindre kvalificerade uppgifter och förlusten blir enorm för både individen och samhället.

En viktig åtgärd är den nya etableringsreformen som gett arbetsförmedlingen ett samordnande ansvar för nyanländas etablering. På det sättet flyttas fokus från omhändertagande till deltagande. Arbetsförmedlingen ska tillsammans med den nyanlände upprätta en etableringsplan som ska underlätta och skynda på deltagandet i arbets- och samhällslivet. Detta är viktiga steg för en bättre integration där alla människors kapacitet och önskan att delta och bidra tas tillvara.

Penilla Gunther
Riksdagsledamot (KD),
 Trollhättan

Caroline Szyber

Riksdagsledamot (KD),
Stockholm


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Snar förändring Hoppfull
2011-03-13 10:38
Nu när socialdemokraterna har fått ordning på sitt ledarskap så kan sverige snart återfå ett samhälle där man värnar om människor och återställer den trygghet vi så väl behöver.

Den facistiska kapitalistiska politiken som nu bedrivs skapar allt mer utanförskap och utslagenhet på alla områden.

Kapitalintresset kapar åt sig alla bidrag i flera former, de går rakt i fickan på "företagarna".

Man påminns om hitler-ismen, arbete måste "frei"!

Kommunpolitiker har höjt representationskontot till 12 milj./år från tidigare varit 1,4 milj/år, det tycks inte gå någon nöd på dem!?


Bidrag Undrande
2011-03-13 10:21
Kan upplysa om att många invandrare inte får några som helst bidrag, ej heller vid komvuxstudier, de är hänvisade till underbetalda städjobb etc. för sin överlevnad.

De som klarat av Sfi på kort tid blir utan erbjudandet om instegs-jobb, de har varit för duktiga!?

Många är högskoleutbildade i sina hemland, men tvingas läsa om de många årens studier på nytt i sverige, det är ett ödslande med människor och resurser!


Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Utmaning: Dela liv och lidande
Elförsörjning - en laddad fråga
Sluta omyndigförklara kvinnor och familjer
Civilsamhället förenar
Rösta för demokratin
Låt inte skrämma er!
Det är dyrt att vara svensk
Rättsväsendet under granskande lupp
Man kan inte äta mobiltelefoner
Förlåtelse nyckeln till framtiden


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies