Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Sanningen blir verklig i mötet med Gud

Publicerad: 2011-02-17 00:00

"The end of Christian America." Hela tidningen Newsweek dominerades av budskapet att Amerikas kristendom är slut. Det är fortfarande möjligt att "googla" på rubriken "The end of Christian America". Artikeln har en analys som är viktig att studera, även om rubriken var olyckligt formulerad.
En undersökning visar att 86 procent av USA:s medborgare för tio år sedan betraktade sig själva som troende kristna. I den senaste undersökningen hade antalet troende minskat med 10 procent. Däremot har de som kallar sig agnostiker under samma tid, nämligen åren 1990 till 2009, ökat från en miljon människor till 3,6 miljoner. 68 procent av de tillfrågade menade att kristendomen inte längre har något inflytande över samhället.

En medverkande orsak till kristendomens kris är "Gud är död"-teologin som i Sverige haft sina främsta förespråkare hos de präster som öppet angripit Bibeln som Guds Ord och placerat trons sanningsområden i mytologisk teori. I Sverige har K G Hammar och hans efterföljare starkt bidragit till avkristningen av vårt land. Om inte kyrkornas ledare tror, varför ska då vanligt folk tro på Jesus, tänker många.  
Enligt Newsweek är det som framför allt kännetecknar 2000-talet i USA en utpräglad individualism. Det gäller alla områden av livet.  Individualismen är en trend i 2000-talet. Privat företagsamhet hyllas och individens frihet är avgörande för moral och etik. Enligt Newsweek är trenden i Europa mycket liknande.
Möjligheterna för individen har aldrig varit mer omfattande än i vår tid. Det finns 50-100 tv-kanaler. Man kan surfa på internet. Många reser billigt över helgerna till London och Paris. Det finns ingen gräns för alla globala erbjudanden.
I Sverige säljs statliga bolag och många samhällstjänster får privata kapitalägare. Dessa planerar verksamheten utifrån ägarens vinstintressen.
Församlingarnas medlemmar befriar sig från den lojalitet som förr präglade kyrkorna där man som regel var med i söndagens gudstjänst, gav "tionde" av inkomsten och var engagerad inom olika ansvarsområden. Nu gäller en större frihet och man går till olika kyrkor, lyssnar på "webben" och väljer själv vilka internationella hjälpinsatser som kan ges stöd.
Enligt Newsweek formas individens värderingar utifrån den extremt liberala tanken som kallas "libertarianismen". Det är en filosofi med en total frihetslängtan. Man tar inga andra hänsyn än det som är bra för ens eget liv. Det avgör hur man ska bedöma det som är rätt eller fel. Ingenting annat gäller än det som är bäst för individen.

I en tid som den här kan inte kyrkan uppträda auktoritärt om vanligt folk ska lyssna. Kristendomens budskap måste andas frihet och inte låsningar till dogmer, normer och system. Även om Bibelns värderingar ska predikas, är det i mötet med Gud som sanningen förkroppsligas. Vi har aldrig varit mer beroende av den helige Ande, om vi ska kunna möta vår tids utmaningar.
Jag tror att den enda möjligheten för kristen tro i vår tid är att leva och förmedla den karismatiska kristendom som kännetecknar Bibelns historia och Nya testamentets teologi. Det innebär starkare uppenbarelsekristendom och Guds personliga närvaro. Därför är trons förväntan med prioritet för bön helt avgörande om kristendomen ska överleva västerlandets materialism.

Vi måste tala om att det ger större framgång i livet att samarbeta med den helige Ande i yrkeslivet. Problem hittar lösningar som ett resultat av bön. Individens självförverkligande på alla områden har sin styrka i den energi och kraft som den helige Ande ger.
När vi berör moral och etik, kärlek och godhet, är det inte ett "måste" som motiverar, utan Guds kraft som förmedlar en spänstig vilja och uthållig karaktär.
Stanley Sjöberg


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies