Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Alltfler märkliga tidstecken aktuella

Publicerad: 2011-02-10 00:00

Enligt en artikel i Jerusalem Post den 3 februari, finns en oro att revolutionen i Egypten kommer att få en islamistisk inriktning. Från början var det ett folkuppror mot en korrumperad regim som länge missbrukat sin makt. Risken finns att de som nu vill demokrati, skjuts åt sidan av det muslimska brödraskapet som är en militant rörelse med fanatiska visioner. Då blir utvecklingen i Egypten lika farlig som i Iran, i Syrien, Libanon och i Gaza. Det muslimska brödraskapet vill inte ha fred med Israel, utan hellre göra gemensam sak med islamistiska stater för att utplåna staten Israel. De kristna måste förbereda sig på förföljelse och martyrskap.
Under 1900-talet dödades flera miljoner kristna. I vår tid är det cirka 200 miljoner kristna som är direkt utsatta för förföljelser med stängda kyrkor, förbud att predika och dödsstraff för dem som blir omvända till tro på Jesus. Detta enligt "World Christian Trends" i USA.
Bibelns förutsägelser har på förhand skildrat det som sannolikt kommer att hända. Hesekiels 38:e kapitel har beskrivit mobiliseringen av grannfolken som vill utplåna Israel. Jesus talade om att det kommer att bli en mycket svår tid, innan ondskans nederlag.

Naturkatastrofer och död
Samtidigt som vi följer skeendet i Mellersta Östern, inträffar de allra svåraste naturkatastrofer som noterats i historien. Det händer snabbt och oväntat, på det ena området efter det andra.
Fattiga människor förr i tiden i Sverige malde bark från träden. Sedan blandades barken med vete eller råg, för att baka bröd. I Zambia, Malawi, Kenya, Uganda, Mali och Niger har många fattiga ingenting annat än bark som kokas för att mjuka upp bitarna. Sedan kan man tugga det som föda.
200 miljoner lever på svältgränsen. Ytterligare 260 miljoner är i riskzonen att drabbas på liknande sätt. Under de senaste fem åren har bönderna upplevt hur åkermarken är döende. En studie har gjorts av World Watch Magazine i USA där människorna i sjuttiofem byar har intervjuats. Samtliga bekräftar att sedan 2008 har jordens mikrobiologiska liv börjat dö och marken därmed blivit steril. Naturens död drabbar snabbt och synligt. Svälten hotar i en nära framtid. År 2015 finns ingenting att äta, för många människor och djur!

Många orsaker
Orsakerna är många. Förr fick jorden vila i regelbundna perioder av träda. Nu kan ingen tänka långsiktigt. Förr gödslades jorden av böndernas boskapshjordar. Nu har en bonde inte mer än två eller tre magra kor som knappast medverkar till nämnvärd gödsling. Förr visste Afrikas bönder att om de sådde innan slutet av juni månad, sedan kom regn och vattnade åkrarna under sommaren. Nu har jordens klimat förändrats så att ingen vet när det blir skyfall eller torka. Svältkatastrofen närmar sig.
Befolkningen växer, men det finns allt mindre mat att äta. Korna har svårt att hitta gräs att beta. Oljepriset på världsmarknaden går ständigt upp och följden blir att konstgödning inte heller är tänkbart.
Hungerkatastrofen kommer inte att kunna hejdas och närmare en halv miljard människor hotas av svält inom en nära framtid.
Klimatförändringarna på grund av de rika ländernas bilar och fabriker, drabbar de allra fattigaste. Här i vår del av Europa märks inte uppvärmningen av jordens klimat. Afrika är den kontinent som drabbas värst.

Allt händer så snabbt
Folkupproret i Nordafrika överraskade oss alla. Det som händer i vår tid sker snabbt. Tv-satelliter och internet har skapat en tät kommunikation. Bibeln har förutsagt också detta. Plötsligt kan allt ha blivit verklighet som ska hända innan Jesus kommer.
Stanley Sjöberg


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Varning för spekulerade förutsägelser Rolf Ericson
2011-02-20 16:23
Jag anser att Stanley Sjöberg går för långt i sin spekulation om den oförutsägbara framtiden. Jag har skrivit en del om detta på Ökenkällan, som är min bloggkanal. Här är länken:
http://rolferic.blogspot.com/2011/02/spekulativa-forutsagelser.html


Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies