Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Kriminalisera stödet för terrorn

Debatt Publicerad: 2011-02-10 00:00

Terrorism och extremism ska bekämpas och de bekämpas bäst genom öppenhet, tydlighet och utbildning, solidaritet och demokratiska värderingar. Inte med hat och en demonisering av dem som ser annorlunda ut.
Våldsbejakande extremism förekommer i olika grupper i Sverige. Det är viktigt att poäng­tera att extremism inte enbart handlar om den våldsbejakande islamistiska extremismen, även om mycket av debatten efter december månads händelse i Stockholm har kommit att handla om just denna.
Islamisk extremism finns i Sverige men även islamofobin existerar i hög grad i vårt land. Terrorism måste tas på allvar men vi får inte tumma på demo­kratin, det öppna samhället eller rättsprinciper. Vi måste skilja på extremism och tro.
Fundamentalism ska förkastas men inte religionen. Att man har gjort någonting i en religions namn behöver inte betyda att religionen i sig uppmanar till det eller vill att det ska vara resultatet.

Vi politiker ska tala om fenomen, inte behandla enskilda händelser, det gör utredare och rättsvårdande myndigheter.
Det betyder inte att vi inte kan debattera men vi måste lyfta blicken och sätta det i ett större sammanhang. Det gäller att vi politiker målar upp en rätt­visande bild som inte bör överdrivas men vi bör heller inte försöka påvisa risker som inte föreligger.
Vi får inte blunda för prob­lemen med radikalisering och den måste bekämpas med alla medel som en demokrati för­fogar över. En långsiktig rättspolitik kan förebygga våldshandlingar. Balansen mellan det öppna samhället och det brottsförebyggande arbetet måste vi ständigt arbeta med.

Kampen mot extremism är ytterst en kamp om värderingar. Det är en ideologisk kamp som måste vinnas i ett förebyggande skede. Därför är det viktigt att vi nu samlas kring de gemensamma värderingar som bygger ett starkt och öppet samhälle. Våldshandlingar är fel oavsett vem och av vilken anledning de utförs.
Det förebyggande arbetet handlar förstås mycket om att jobba med värderingar och där är skolan en mycket viktig arena för grundläggande arbete som kan bidra till att förebygga radikalisering.
Vid sidan av skolan är tillgången till fritidsgårdar och meningsfulla fritidsaktiviteter ett sätt att främja konstruktiva livsval och därmed att förebygga att ung­domar blir mottagliga för radikaliserings- och rekryterings­försök.
Det måste finnas god samverkan mellan olika aktörer såsom skola, fritidsgårdar, föreningsliv, socialtjänst och närpolis. Detta förebyggande arbete måste även kompletteras med ett arbete i det civila samhället.

När det gäller bekämpandet av redan aktiva våldsbejakande terrorister finns det också verksamma medel som Sverige medvetet avstått från att använda sig av. Det handlar om möjlig­heten att kriminalisera den enskilda personens stöd eller delaktighet i kriminella organisationer. Diskussionen kring denna fråga förs på EU-nivå, men vi i Sverige hukar och talar om den nationella konstitutionella rätten och avstår från att använda denna möjlighet.
Förslaget kräver förstås en grundlagsändring och det löser inte alla problem. Men en lag som förbjuder deltagande och stöd till terrororganisationer och andra kriminella organisationer kan bli ett viktigt verktyg i kampen mot våldsbejakande extremism.

I Sverige skulle det vara mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att direkt förbjuda exempelvis terrororganisationer. Detta eftersom det inte finns några specificerade bestämmelser om ideella föreningar. En förening som förbjuds idag kan alltså snabbt återuppstå under annat namn imorgon.

Kristdemokraterna föreslår istället att den enskildes deltagande i organiserad kriminell verksamhet ska förbjudas.
I Tyskland finns en liknande lag där en enskilds deltagande eller stöd till föreningar "vars ändamål är inriktat på att begå straffbara handlingar" är kriminaliserat.
När vi idag diskuterar vilka åtgärder vi har att ta till för att bekämpa våldsbejakande extremism så kan detta vara ett viktigt förslag att ta i beaktande.
Caroline Szyber (KD) Riksdagsledamot, Rättspolitisk talesperson


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Farligt tyst om de nya moskéerna
"Ett radikalt ingripande närmar sig"
Utvisa dem som hyllar Hamas på svenska gator och torg
Stora utmaningar för Mukwege inför presidentvalet i DR Kongo
En motkraft mot halloween
Varför får frikyrka och nykterhet kämpa i motvind?
Hoppet lever trots krigets mörker
Inför samvetsfrihet över hela fältet
Även trossamfunden måste stärka säkerheten
Därför kollapsade svenska skolan


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies