Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Karismatisk kristendom kan vinna muslimer

Angeläget Publicerad: 2011-01-20 00:00

Koranen beskriver Jesus med gudomliga egenskaper. Det förvånar många och är inte heller uppmärksammat. Samtidigt som Muhammed ivrigt förnekade att Jesus är Guds Son, skildrar Koranen att Jesus föddes av jungfrun Maria som inte hade varit tillsammans med någon man.
I vår tid är det många muslimer som omvänder sig till kristen tro. Det handlar om miljontals muslimer som tar emot Jesus. Det växer fram stora församlingar med före detta muslimer som nu tror och tillber Jesus som Herre och Frälsare.
Det är mycket vanligt att muslimer möter Jesus i uppenbarelser och drömmar. Svårt sjuka blir helade och djupt olyckliga får frid. Ibland händer det att muslimer ber, vända mot Mecka och anropar Gud i anknytning till profeten Muhammed. När ingenting händer söker de i sitt inre, minnesbilder av olika profeter som Abraham, Mose och Elia. Så börjar de tänka på det Koranen berättar om Jesus. De har blivit undervisade om att Jesus uppsteg till himlen och är människornas förebedjare. Därför anropar de också Jesus i sin bön från moskén. Tusentals kan vittna om hur de i sådana ögonblick upplevt förändring och förvandling. Det händer märkliga omvändelser bland vår tids muslimer.

Vad står det då i Koranen? Låt mig visa på två sammanhang. Språket är högtidligt, översättningen är den allra senaste till svenska:
"Då skall Gud (Allah) säga: 'Jesus, son av Maria! Minns mina välgärningar mot dig och  din moder - hur jag stärkte dig med helig Ande och lät dig tala till människorna både i vaggan och i mogen ålder och hur jag delgav dig uppenbarelsen och visdom och Tora och Evangeliet och hur du ville med min tillåtelse forma något liknande en fågel i lera och andas på den för att den med min tillåtelse skulle bli en fågel och hur du med mitt tillstånd botade de blinda och de spetälska och hur du väckte de döda till liv med mitt tillstånd  och hur jag höll tillbaka israeliterna som ville döda dig när du kom till dem med klara bevis, och de av dem som förnekade sanningen sade: 'Detta är helt uppenbart ingenting annat än bländande och förhäxande vältalighet.'" (Sura 5:110-112).
"Och Jesus sade: 'Gud (Allah) vår Herre! Låt en måltid från himlen sänka sig ned till oss; den skall bli en högtid för oss, för den förste och den siste, och ett tecken från dig. Och försörj oss med det vi behöver. Du är den bäste försörjaren.' Gud (Allah) svarade: 'Ja, jag skall låta denna måltid sänka sig ned till er, men om efter detta någon av er förnekar tron skall jag låta honom utstå ett straff som ingen i hela världen har fått utstå.'" (Sura 5:114-116).

Det finns inga belägg för att Jesus skulle ha talat som ett spädbarn från sin vagga. Men faktum är att islam erkänner att Jesus gjorde det som ingen annan någonsin har kunnat göra, nämligen att skapa liv och återuppväcka till liv.
Vi i Sverige tror ibland att sakliga diskussioner om Koranens etik i konflikt med Bibelns värderingar ska övertyga till tro på kristendomens överlägsenhet. Sådana samtal har sin betydelse, men det är när evangeliets budskap presenteras med under och tecken, som Guds Ord får genomslagskraft.
De största undren sker i Jesu namn i samband med att evan-geliet om Jesus presenteras till dem som inte tidigare haft kunskap om honom.

Hemligheten till vår tids omfattande väckelser i muslimska länder är den bönestrategi som min bror Kjell tillsammans med några missionsledare tog initiativ till. Över hela världen finns nu bönegrupper som ständigt ber för islams folk.
Därför ber vi för muslimerna i Sverige. Låt oss kartlägga var de bor och nämna deras namn i bön. Låt oss ge dem bibeldelar på deras egna språk och träffa dem i samtal om vad Gud kan låta ske för dem när vi ber i Jesu namn.
Stanley Sjöberg


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Lögnen som blev till sanning Peter
2011-01-29 15:46
Stanley far varsamt fram med kritiken mot islam och det är nog rätt och riktigt. Men, när skall denna lära avslöjas, som har blivit till en livslögn för mer än en miljard människor. Våra politiker, som inte känner sanningen, vet ej heller var lögnen börjar. Inget annat spörsmål, som bygger på en lögn, skulle godtagas av dem. Problemet är att de inte har tagit emot Jesus i sina hjärtan. Det är inte tillfyllest, att de påstår sig tro. Man måste vara född av Gud, för att inse att islam är en falsk religion. Jesus sade; "den som är av sanningen, han kommer till mig. Den som inte har sonen, han har ej heller Fadern". Kan detta vara så svårt att fatta?

Bibel till rättrogen Teres
2011-01-23 23:04
Tack för en saklig/kärleksfull framställning ang detta folk. Jag har en granne med ovanstående religion. Var kan jag få tag i ett gamla testamente, det är den enda delen av bibeln de kan tänka sig att läsa. TACK på förhand

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Angeläget

"Vad vilja Kristdemokraterna?"
Herre, till vem skulle vi gå?
Livet gick så fort
Är pastorn tjänsteman eller tjänstegåva?
Det finns gränser!
Församlingen - den helige Andes gemenskap
Är det dags för 6/1-metoden nu?
Värre än vapen
Förvandling eller anpassning - ödesfråga
Det hettar till i riksdagen


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies