Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Konflikten mellan kristen tro och islam

Angeläget Publicerad: 2011-01-13 00:00

Kristna och muslimer kan vara goda vänner. Vi är grannar i medmänsklig gemenskap. Samtidigt är vi medvetna om de konflikter som återkommit genom historien. Därför är det viktigt att vi har en öppen dialog som kan medverka till kärleksfulla relationer.
Vi har en gemensam tro på att Gud finns och att Abraham var den som först riktigt förstod vem Gud är. Men vi har också olikheter om hur vår tro ska tillämpas.

Vår övertygelse som kristna människor är att Jesus är gudomlig. Bibelns förklaring om Jesus som Guds son är helt unik och kan inte jämföras med någon annan person. Ordet innebär att Jesus i alla avseenden är identisk med Gud. Jesus är evigt självexisterande och det är genom honom allt har skapats. Johannesevangeliets ord är att "genom honom (Jesus) har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till".
När Jesus föddes i mänsklig gestalt av jungfrun Maria, då kom han sänd av sin Fader, vår Gud, för att med sitt livs exempel upprätta människans värde, visa oss en andlig väg och bli vår Frälsare och Försonare. Tack vare Jesus kan alla människor ha direkt kontakt med Gud.

Våra muslimska vänner
är medvetna om att Koranen fördömer det jag nu har sagt. Därför är det viktigt att själv pröva om det som Bibeln hävdar, verkligen stämmer. Så här står det i Koranen:
  - Gud (Allah) förlåter inte den som sätter medhjälpare vid Hans sida, men han förlåter den Han vill hans mindre synder; den som sätter medhjälpare vid hans sida har drivit synden till dess yttersta gräns. Vad de anropar i Hans ställe är avgudabilder utan liv - ja, de anropar i själva verket Djävulen, den upproriske  (4:116-118).

- Efterföljare av tidigare uppenbarelser! Gå inte till överdrift i utövningen av er religion och påstå inte om Gud (Allah) annat än det som är sant! Kristus Jesus, Marias son, var Guds (Allahs)  sändebud och hans ord förkunnat för Maria och ande av hans ande. Tro därför på Gud (Allah) och hans sändebud och säg inte: "Gud är tre". Upphör för ert eget bästa! Gud (Allah) är den ende Guden. Stor är Han i sin härlighet, fjärran från tanken att han skulle ha en son! (4:171).

- De som kämpar mot Gud (Allah) och Hans Sändebud (Muhammed) och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna och förvisas från sitt land (5:33).

- De som säger: "Gud är Kristus, Marias son" förnekar sanningen; Kristus sade (själv): "Israeliter! Dyrka Gud (Allah), min Herre och er Herre. Gud (Allah) utestänger den från paradiset som sätter medhjälpare vid Guds sida och Elden skall bli hans hemvist. För (dessa) synder finns ingen hjälpare. De som säger: "Gud är den tredje av ett tretal" förnekar sanningen - ingen annan gud finns än Gud, den Ende. Och om inte de som yttrar dessa hädelser bland dem upphör med sina påståenden kommer de att drabbas av ett plågsamt straff. Varför ångrar de sig inte och ber Gud förlåta dem? Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig (5:72-73).

Du kan själv pröva om Jesus är den Bibeln förklarar att han är. Så här sa Jesus i Johannes­evangeliet: "Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv".
Jesus erbjuder en kärlek och omsorg som ingen kan få del av på annat sätt än genom honom. Jesus befriar från skuld, bundenhet och dödsfruktan.
Kristna vänner respekterar dem som inte förstår vem Jesus är. Vi sörjer över att islams ledare uttalar så hårda domar mot dem som tror på Jesus. Det är för våra medmänniskors bästa vi menar att alla borde ta reda på möjligheten att genom Jesus få gemenskap med Gud. Då kommer hela livet under Guds Andes inflytande som är omsorg, vägledning, styrka och kraft.
Stanley Sjöberg


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Intressant Nina
2011-04-17 18:31
Mycket intressant och lärorikt.

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Angeläget

"Vad vilja Kristdemokraterna?"
Herre, till vem skulle vi gå?
Livet gick så fort
Är pastorn tjänsteman eller tjänstegåva?
Det finns gränser!
Församlingen - den helige Andes gemenskap
Är det dags för 6/1-metoden nu?
Värre än vapen
Förvandling eller anpassning - ödesfråga
Det hettar till i riksdagen


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies