Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Missbrukets väckarklocka

Ledare Publicerad: 2010-11-04 00:00

66 miljarder kostar alkoholmissbruket det svenska samhället, konstaterar regeringens särskilde utredare Gerhard Larsson. Nästan lika mycket, 62 miljarder kostar narkotikamissbruket och ytterligare 20 miljarder de som missbrukar läkemedel. Samtidigt konstaterar han att investeringar i en effektivare missbruksvård med tidigare upptäckt skulle spara samhället stora pengar.
Hur vi än ser på problemen och utvecklingen måste en hel del åtgärder till för att bryta den negativa situationen. Antalet personer med tungt missbruk av alkohol har ökat med 20 procent och med 15 procent för narkotika på tio år.

Alltför länge har både kommunpolitiker och sociala tjänstemän i kommunerna och i landstingen inte velat inse att missbrukar­vården måste förbättras. Man har sökt de billigaste lösningarna.
I en pressad ekonomi söker man naturligtvis med ljus och lykta efter möjligheter att bromsa utgifter. Men om det inte blir någon verklig besparing? Om man bara sätter på sig skygg­lappar och tror man hittat lösningar med alltför kortsiktiga synsätt som nästan enbart ser till kronor och ören, då är man knappast en ansvarskännande politiker eller tjänsteman.

Regeringens utredare Gerhard Larsson överlämnar i början av 2011 sina förslag till regeringen. Han vill modernisera den svenska missbrukarvården. Några områden presenteras redan nu:
1. Tidig upptäckt och åtföljd insats. Primärvården och företagshälsovården når en stor del av befolkningen men behöver bli bättre rustade att möta patienter med missbruksproblem. Det handlar om att våga fråga och finna vägar att tidigt upptäcka. Då blir insatserna både effektivare och kortare.
2. Nationell utbildning i institutionsvård. Sjuksköterskor, socionomer, psykologer och läkare behöver få beroendekunskap i sina grundutbildningar. Bra! Nu gäller det bara att det inte blir enbart teorier utan går att omsätta i den praktiska vardagen.
3. Uppmuntra och stärk de människor och organisationer som länge jobbat med dessa frågor. De har redan en stor kunskap som säkert kan fördjupas. Men alltför många som redan sett problemen har negligerats för att ämnet varit alltför känsligt att på allvar diskutera.
4. Tillgänglighet. En tydligare lagstiftning men också andra sätt som gör det möjligt för mindre kommuner att bära kostnaderna för missbrukarvård skulle balansera den ojämlika fördelningen i landet av missbruksvård.

Det är mycket glädjande att regeringen gett utredaruppdrag för att visa hur allvarligt läget är.  Nu väntar vi på en saklig, tydlig och öppen debatt. Vi får inte sopa dessa frågor under mattan! För vårt folks skull. För vår sjukvårds skull som inte skulle behöva vårda så många med olika sjukdomar och skador om problemen upptäcktes i tid och effektivare insatser sattes in.
När stora summor pengar skulle kunna sparas finns inte bara det humanitära perspektivet, att bry sig om människor i nöd. Utan också ett klokt ekonomiskt tänkande. Om knappt tio procent satsas idag av vad missbrukarvården kostar så inser vi alla att drastiska insatser måste till.
HEMMETS VÄN 4 NOVEMBER 2010


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Orädd Putinkritiker död
När nöden ger ett gungfly
Använd fastetiden väl
Oläkta sår från krigsåren
Hur hanterar vi krigshotet?
Komplext när ljusare tider väntar församlingarna – men stora utmaningar för små kristna medier
Den svenska ateistiska eran är över
Våga visa samhörighet
Låt aldrig hoppet slockna
Antisemitisk vind i Sverige


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies