Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Rangordning eller del av historien?

Debatt Publicerad: 2010-10-28 00:00

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) har gått emot ett förslag som vill att de stora religionerna behandlas lika i skolan. Istället har han bestämt att kristen­domen skall ges en särställning eftersom den har spelat en av­görande roll i Sveriges historia.
Björklunds tanke borde inte vara kontroversiell; endast historiska analfabeter kan ha något att invända. Bibeln, Augustinus, Thomas Aquinas och Martin Luther har påverkat vår historia mer än vad någon muslimsk, hinduisk eller konfuciansk text eller tänkare har gjort.
På gott och ont har kristna idéer om Gud, människan och samhället blivit en del av marken vi står på och luften vi andas.
Men sedan blir Björklund feg och politiskt korrekt. Han skyndar sig nämligen att tillägga att det inte handlar om att rangordna religioner eller att kristendomen skulle vara bättre än andra religioner. Björklund är här i gott - och överraskande - sällskap; idag är det svårt att få en prelat i Svenska kyrkan att säga något annat.

Jag som inte tillhör någon kyrka alls och aldrig har drabbats av den allra minsta lilla religiösa anfäktelse kan inte bli annat än förbluffad, ja nedstämd över denna intellektuella och moraliska feghet.
Det är nämligen svårt att tro att denna "alla religioner är lika mycket värda"-åsikt är en övertygelse som Björklund kommit fram till efter långvariga studier av religiösa urkunder på svårtillgängliga språk. Istället är det en kvarleva av en vid det här laget skamfilad mång­kulturalism.
För en icke-troende framstår alla religioners metafysiska anspråk som konstiga;  Zeus, Oden, Jehova, Vishnu är alla lika osannolika. Men det finns andra sätt att jämföra religioner: att se vilka samhällen i stort de bidragit till att forma.

Ingen av de stora religionerna
har väl ett fläckfritt förflutet men nog har kristendomen i det stora hela skapat bättre samhällen än sina närmaste konkurrenter, i alla fall för oss som tycker att den liberala, sekulära demokratin är det hittills bästa sättet för människor att leva tillsammans.
Kristendomen, som i sin Gud ser en mild fader och i hans son en människa som pinades och dog, skiljer sig här från andra religioner vars gudar mera liknar orientaliska despoter.
I kristendomen finns ett mänskligt inslag, en sympati med förloraren, som är demokratiskt. Det är nog ingen slump att den moderna demokratin uppstod i kristna samhällen, inte i muslimska eller buddhistiska.
Den som vägrar att rangordna religionerna säger alltså att det inte spelar någon större roll om en religion ger upphov till despotier, teokratier eller demokratier.

För mig som icke-troende är kanske kristendomens främsta förtjänst i jämförelse med andra religioner att den i sig bär fröet till om inte sin egen undergång så åtminstone till en radikal självkritik med förnuftets hjälp.
Den vetenskapliga revolutionen - också den ett kristet fenomen i den meningen att den ägde rum i kristna länder - förutsatte att människan hade rätt att tänka själv och ge förnuftiga skäl istället för att bara hänvisa till att något står skrivet i en förment helig skrift.
Så den som envisas med att vägra rangordna religionerna eller inte ens vågar påstå att en faktiskt kan vara bättre än en annan borde ta sig en titt på historien.
Och i Jan Björklunds fall se till att läroplanerna lär ut fakta och inte vad som för tillfället råkar vara politiskt gångbart.
Carl Rudbeck, författare och samhällsdebattör


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)...eller tvärtom? Peder
2010-10-29 14:07
Det är en vanlig idé att kristendomen formar fina samhällen. Men vad är hönan och vad är ägget? Tänk om det är det västerländska samhället, med sin upplysningstanke och det antika arvet, som istället format en religion som är "snällare" än många andra? Om man hänvisar till bibelns Jesus som borta i Palestina sägs ha förespråkat jämlikhetsideal, så svarar jag med frågan: hur mycket av detta är säkerställda historiska fakta och hur mycket kan vara efterhandskonstruktioner, hopfogade av tänkare i till exempel västerlandet? Och var fick denne Jesus sina idéer ifrån (säg inte "Gud"!)? Jag vet det inte. Vet du?

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Sverige ingen fristad för judar längre
Skapa det andliga folkhemmet
Sverige ger 283 miljoner i bistånd till Nigeria – blundar för förföljelse
Bevara integriteten i orostider
"Vi saknar existensberättigande om vi inte vill nå nya människor"
Ljuset lyser i mörkret
Bara i totalitära samhällen rensar staten bort religiösa symboler
Israel kommer att förlora fler liv
Farligt tyst om de nya moskéerna
"Ett radikalt ingripande närmar sig"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies