Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Försvara demokratin mot maktmissbruket

Publicerad: 2010-10-21 00:00

Israel är i modern tid en nation som tillämpar demokrati med öppenhet och generositet i relation till sin befolkning, som består av både judar och araber. I ett historiskt perspektiv är det därför värdefullt att studera på vilket sätt den judisk-kristna etiken formades, som vi tror på och vill uppmärksamma.
Det började med ett tragiskt misstag när Jakobs söner sålde brodern Josef som slav och han hamnade i Egypten. Där blev han drabbad av svek och korruption. Josef blev oskyldigt dömd till ett långt fängelsestraff. När upprättelsen kom och Josef fick en ledande position intill Farao, medverkade han till att all fast egendom i Egypten förstatligades. Josef var besviken på hur privat kapital hade missbrukats av brödernas avund och intriger.
Egyptens diktatur innebar istället att det judiska folket utnyttjades som slavar och utsattes för hot om total förintelse. Alla gossebarn skulle kastas till krokodilerna i Nilen och därmed skulle den judiska folkgruppen utplånas på sikt.

När Mose befriade Israels folk ut ur Egyptens slaveri, formades en demokrati med direkt kontakt mellan folket och ledarna. Vid flera tillfällen beskriver Bibeln hur Mose tillät sig vara sårbar och utsatt för kritik.
Samma karaktär av demokratiskt ledarskap gestaltades av Josua och återkommer i berättelserna om både Samuel, kung Saul, David och Salomo. Det ödmjuka ledarskapet präglade också  Nehemja och perioden av nya ledare i samband med upprättelse efter den babyloniska fångenskapen.
Det var i samband med Reha­beam som det hade gjorts ett försök att koncentrera ledarskapet till diktatur som samhällsform. Det misslyckades totalt och splittrade Israel så att de olika stammarna övergav sin samhörighet och bokstavligen flydde undan det maktmissbruk som hotade.

Jag kan förstå om några som läser det här har en motsatt uppfattning med tanke på den auktoritet som fanns kring Mose, Josua, David, Salomo och flera efterföljare. Men när vi studerar de olika händelserna så är det uppenbart att varje gång det handlade om ett auktoritärt ledarskap, var det Guds manifestation av närvaro som övertygade och påverkade folket.
Demokrati är något som förverkligas när ledare lyssnar till opinionen och förstår folkets vilja.
När därför Guds närvaro manifesteras så övertygande att folket kapitulerar inför Guds vilja, då är det i sitt mänskliga perspektiv just det som sker i en demokratisk opinionsbildning, som följs av folkets röster som leder till beslut.
I motsats till Israels politiska demokrati beskriver Bibeln avskyvärda diktatursystem som kännetecknade Nebukadnessar i Babel, Ahasveros i Persien och med profetiska varningar om både Greklands Alexander den  Store och skrämmande profetior om romarrikets dik­tatursystem.

Bibeln varnar inför den period som riskerar att framträda i vår tid, när makten koncentreras globalt och världsekonomin med blixtsnabb kommunikation sammanför alla nationer under en totalitär ledare, nämligen Antikrist. Ingen ska få köpa eller sälja utan att vara registrerad och ha fått ett personnummer på handen eller i pannan.
Oliktänkande kommer att drabbas av hårda konsekvenser. Ännu en gång blir judarna och de troende kristna föremål för hat och diskriminering.
Därför är det viktigt att vara politiskt medveten och försvara demokratin, bevaka alla försök till maktmissbruk och tendenser till tankesystem som påminner om historiens diktatursystem. 
Stanley Sjöberg


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies