Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Rädda skolans föreningsfrihet

Debatt Publicerad: 2010-08-26 00:00

Inför skolstarten behöver vi påminna oss om att föreningsfriheten är en grundläggande mänsklig rättighet och av yttersta vikt för demokratin, även inom skolans värld. Att medborgare har frihet att bilda och tillhöra organisationer för att kunna utbyta idéer och åsikter, utan statsmaktens ingrepp, är en grundlagsskyddad rättighet i Sverige.
Det finns däremot tecken på att föreningsfriheten håller på att urholkas i den svenska skolan. I början av sommaren riktades stark kritik i media mot den kristna studentorganisationen Ny generation, vilken får stöd från Ungdomsstyrelsen, och stöttar olika kristna elevinitiativ på landets skolor.

I programmet "Brunchrapporten" i Sveriges Radio P3 sade Ingegerd Hilborn, chefsjurist på Skolinspektionen att "man har missförstått skolans uppdrag och vad skolan är, den är ju en skola som lever efter den värdegrund vi har i samhället, respekt för andra, respekt för andras åsikter, och också fri från konfessionella inslag".
Enhetschefen Fredrik Wikström på Ungdomsstyrelsen såg inget problem med organisation­ens verksamhet. Däremot var några rektorer och ett undervisningsråd på Skolverket kritiska.
Händelserna i Sverige sker inte i ett vakuum. Runt om i världen pressas religiösa studentorganisationer att överge sina grundlagsskyddade rättigheter. I USA utnyttjas antidiskrimineringslagar på olika universitet för att underminera kristna organisationers möjlighet att anta medlemmar som delar samma religiösa övertygelse.
Samtidigt har den svenska skolan ett grundläggande uppdrag att lära eleverna demo­kratiska värderingar och hur man verkar i ett demokratiskt samhälle. Att stärka elevers rätt att utöva föreningsfriheten i skolan är därför nödvändigt.

Mot bakgrund av vårens starka kritik mot den kristna studentorganisationen Ny generation har jag därför riktat en riksdagsfråga till utbildningsminister Jan Björklund (FP).
Jag vill veta vilka åtgärder han avser att vidta för att säkra föreningsfrihetens ställning i den svenska skolan - så att religiösa och politiska föreningar i god demokratisk anda fortsatt ska kunna argumentera och ge skäl för sin tro och sina åsikter.
Den kommunala skolan är inte styrd av en särskild livs- eller trosåskådning. Oavsett religion ska varje individ känna sig respekterad. Däremot ska varje elev i god demokratisk anda kunna både argumentera och ge skäl för sin livsåskådning - även i organiserad form på icke-lärarledd tid.  
Att kunna utöva föreningsfriheten i skolan - i synnerhet under den skoltid som inte är lärarledd - är ett viktigt sätt för eleverna att lära sig och utöva föreningskunskap, demokrati och respekt för alla människors valfrihet och integritet. Den rätten gäller även för kristna skolföreningar, inklusive Ny generations verksamhet.
Lennart Sacrédeus (KD), riksdagsledamot och förstanamn i Dalarna


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Rösta för demokratin
Låt inte skrämma er!
Det är dyrt att vara svensk
Rättsväsendet under granskande lupp
Man kan inte äta mobiltelefoner
Förlåtelse nyckeln till framtiden
”IG” för liberalt förslag om att förbjuda kristna friskolor
Konfessionella friskolor här för att stanna
Sjukvården går på knäna
Den kristna tron handlar om frihet


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies