Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Ande, själ och kropp agerar i samverkan

Publicerad: 2010-08-19 00:00

Människan är en "treenighet" i sin egenskap av att vara Guds avbild. Vår livsande är vår djupaste jagidentitet. När Bibeln talar om vår kropp så liknas den med att bo i ett tält (2 Kor 5:1-4). I det ögonblick vi möter vår fysiska död, flyttar vi bort från kroppen (vers 8). När vår "yttre människa", nämligen vår kropp, bryts ner av exempelvis en sjukdom eller en olyckshändelse, då "förnyas vår inre människa dag för dag" (2 Kor 4:16). Kroppen och livsanden är två olikheter som ändå är i djup samverkan.
Själen är sammankopplad med både kroppen och livsanden. Själen signalerar ofta det kroppen är med om av välmående eller smärta, av påverkan genom mat, dryck, mediciner, med mera. När Guds Ande uppfyller vår ande med sin närvaro, då uttrycks det med sådant som Bibeln beskriver som Andens frukter. När kroppen berörs av helande kraft från Gud, uppfylls vår ande som vederkvicker kroppen (Rom 8:11).

Jag har några gånger mött en extrem och djupt felaktig idé som menar att man kan skilja kroppen från livsanden så att om en person är "frälst", pånyttfödd och har ett andligt liv, men ändå syndar, då är det endast kroppen som gör dumheter, medan anden är helig inför Gud. Sådana idéer är villfarelse!
Det finns också en motsatt idé som ofta predikas i samband med begravningar här i Sverige. Prästen uttalar då orden att det ska ske ett uppvaknande på den yttersta dagen. Man tror då att kroppen, själen och anden har avsomnat i döden och är utan medvetande fram till den uppståndelse som sker i den yttersta tiden. Det stämmer inte med Bibeln som beskriver att det som händer i dödsögonblicket är, att "stoftet vänder åter till den jord det kommit ifrån och anden vänder åter till Gud som gav den" (Predikaren 12:7).
Det finns också himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men "de himmelska kropparnas glans är av ett slag, de jordiska kropparnas glans av ett annat slag" (1 Kor 15:40). Vi förstår av Bibeln och erfarenheten att de som lämnat sin jordiska kropp, har iklätts en ny himmelsk gestalt som har samma utseende som den vi tidigare haft. Men kvalitén är bättre! Nu blir vi iklädda oförgänglighet och en skönhet som inte ska vissna på det sätt vår kropp här drabbas.
Ordspråksboken ger många exempel på sambandet mellan kropp och själ. "Sinnesro ger kroppen liv, avund är röta i benen" (Ords 14:30). "Milda ord är ... en läkedom för kroppen" (16:24).
Jag läste en bok för många år sedan med titeln "Psykosomatisk medicin", författad av läkare vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Den handlade om sambandet mellan kropp och själ. En djup depression kan lamslå en kropp. En själ i mörker kan orsaka blinda ögon.

Det är en viktig insikt att förstå att vi alla med vår djupaste jagidentitet, bor i en kropp och lever med själens rikedom och mångfald, i en fantastisk samverkan inom vår treeniga personlighet. Därför måste vi också förstå innebörden av att bli född på nytt och få ett andligt liv under Guds Andes inflytande och kontroll. Det ger energi åt både intellekt och känsla, med styrka för vår kropp att orka mer.
Jesus talade om hur avgörande det är att vara "född på nytt". Livsanden kan vara blockerad av synd, materialism, likgiltighet. Då beskrivs den av Jesus som död! Människan är då skild från Gud. Men genom försoningen och vår tro på Jesus, befrias vi från det som hindrar vår Gudsrelation. När Guds Ande väcker vår inre människa till andligt liv, då förändras verkligheten i både nuläget och därtill med evigt liv.
Stanley Sjöberg


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies