Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Fartblindhet - framgångens pris?

Publicerad: 2010-08-05 00:00

Hur ska man bedöma evangelisten Benny Hinn efter hans medverkan i Europakonferensen i Uppsala helgen den 24-25 juli?
Jag var en av dem som var med i konferensen. Dessutom samtalade jag med Benny Hinn personligt. Han är i sin grundvärdering djupt rotad i den tro och förståelse som historiskt tillhör klassisk kristen tro.
Jag tyckte att hans tre prediko­tillfällen var innehållsrika, bibelförankrade och pedagogiskt föredömliga, trots längden.  Sedan håller jag med om att några påståenden var helt felaktiga. Efteråt var han angelägen att korrigera sådant. Det berörde tankar om Jesus, på vilket sätt man ska förstå Jesus, när han kom i mänsklig gestalt.  

Benny Hinn har i många år haft unika framgångar med sina kampanjer och som tv-evan­gelist. Miljontals människor har berörts och ser upp till honom.
Men han har också gjort felaktiga uttalanden och det penningflöde som tillåtit allt för höga kostnadsnivåer, har helt riktigt kritiserats. Nu är han dessutom i en personlig kris i relation till sin familj.
Låt mig säga något mycket personligt om mitt perspektiv i sammanhanget. Under en längre tid har jag varit villrådig och upplever ett främlingskap i det som händer inom kyrkornas värld i Sverige.
Bibeln förnekas som Guds Ord, inkarnationen förnekas. Jesus förnekas som Frälsaren, evighetens Herre.
Det finns samtidigt en evan­gelikal linje som med trovärdighet bekänner Jesus och predik­ar evangelium, men markerar negativt mot karismatisk krist­endom, med rädsla för den hel­ige Andes manifestationer.
Vi har också en påtaglig rör­else i riktning mot kontemplativ lågmäldhet och ett närmande till katolsk och ortodox syn på liturgiskt utformade gudstjänster. Väckelsekristen­domen är på utdöende. Även den karismatiska rörelsen plåg­as av inre motsättningar.

Jag ville uppleva Europakonferensen där bönebruset, trons entusiasm, det visionära tänk­andet, påminner om det jag läst om och bevittnat av andlig väckelse i olika delar av världen.
Benny Hinn predikade vid tre tillfällen under helgen. Det var en glasklar skildring utifrån Bibeln som helhet när han beskrev "treenigheten" och talade om Gud Fadern i relation till Son­en Jesus och i samverkan med den helige Ande.
Benny Hinn gav en av de bästa predikningar jag hört om vad som händer när en människa överlåter sitt liv till den helige Ande. Söndagskvällens skildring av hur Jesus helade de sjuka var en unikt bra undervisning.
Jag sitter sedan med hjärtat i halsgropen när jag märker att Benny Hinn blir allt för ivrig att dem han ber för, ska bli så överväldigade av Guds kraft att de faller till marken. Jag ser att han knuffar en del och känner obehag.
Det är lätt att bli "fartblind" som framgångsrik evangelist med mycket stöd. När Benny Hinn besökte Sverige förr, då bodde han i våra hem. Han reste med mig i en bil som var minst tio år gammal.
Jag besökte honom i USA när han predikade i en enkelt möblerad lokal på en andra våning. Vi åkte ut till ett markområde och stod på knä i bön för att avskilja marken till ett blivande kyrkbygge.
Så blev han allt mer framgångsrik. Förväntningarna från tusentals människor fångade honom. Pengar strömmade in för att stödja. Det blev en spontan möjlighet att välja exklusiva hotell.
Nu gäller det att Benny Hinn har vänner som kan korrigera i kärlek och förmana utan att förkasta. Den senaste tiden har kritisk granskning lyft fram mycket som behöver korriger­as. Låt oss nu avvakta och se utgången av fortsatta samtal. Döm inte för snabbt. Jesus kom alltid med nåd och sanning!

Trovärdighet fordrar också självrannsakan. Trenden i Sve­r­ige är att evangelisation och mission nedmonteras. I stället satsas på dyrbar administration för samfundens verksamhet.
Ekumeniken kväver väckelse­kristendomen med anpassning till Sveriges Kristna Råd där samfund finns med som hellre samarbetar med Pridefestivalen än med Jesusmanifestationen. Det är ett viktigt perspektiv i vårt samtal.
Stanley Sjöberg


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Bra sammanfattning Torbjörn S Larsson
2010-08-10 12:39
Jag tycker du gort en bra sammanfattning.
Man måste kunna kritisera Benny utan att döma ut honom totalt som många gör.
Bra Btanley !

Vilsenhet i det svenska kyrkolandskapet ww
2010-08-06 12:05
Jag hoppades att Stanley också skulle ge sin syn på Benny Hinn. Jag har hört till dom som kritiserat honom på bloggar. Samtidigt är det helt rätt att som pastorskollegor försöka få honom på rätt väg igen. Omvändelse och nåd behöver vi alla. Men teologiskt/andligt är det svårt för mej att förstå att man ena dagen predikar något som till och med inbjudande pastor kallar irrlära, för att nästa dag fullt ut stå i evangeliets tjänst. När man i Bibeln talar om ulvar i fårakläder framgår ur själva ordet att det inte är lätt att upptäcka dom.

Sen känner jag så väl igen mej i Stanleys vilsenhet i kyrkolandskapet. Vad blev det av den innerliga sunda karismatiken bland äkta bibeltroende församlingar? Den som förr orsakade väckelse o församlingstillväxt?

Inga människoverk dalle
2010-08-06 05:45
Nu ska man ju exportera väckelse, Gud följer inte våra nycker och trender,han väljer enkelheten och på sitt sätt inga männisoverk.

Jag är så lessen över din inställning Stanly! Birgitta Axelsson
2010-08-05 22:24


Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies