Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Avdragsrätt för ideella ändamål

Debatt Publicerad: 2010-08-05 00:00

Tillhör du dem som gärna skänk­er en gåva till ideella ändamål? Vill du se gåvan fördubblad?
I Sverige testamenteras årligen stora belopp till ideella ändamål som forskning och till museiverksamhet, liksom till ideella föreningar som till exempel kyrkor, idrottsföreningar och hjälporganisationer.
Dessa gåvor skulle bli långt större om det vore möjligt att få ge redan medan man lever och få göra skatteavdrag för gåv­an. I dag har alla länder runt omkring oss i Europa gjort det möjligt för enskilda och företag att på något sätt göra avdrag för gåvor och sponsring.  
Med Kristdemokraterna och alliansregeringen kan äntligen avdrag för ideella gåvor bli en verklighet efter valet.

I Norge infördes för flera år sed­an en avdragsrätt för gåvor på sammanlagt 6000 norska kron­or under ett år, som sedan höjdes till 12 000 kronor.
När den norska regeringen fördubblade avdragsrätten på detta sätt, innebar det en 30-proc­entig ökning av givandet till exempelvis cancerforskning och sociala stödinsatser för utsatta grupper.
I exempelvis Tyskland och Estland får avdrag göras för gåv­or upp till 5 procent av brutto­inkomsten. I Storbritan­n­ien finns inget tak eller golv för hur mycket man kan göra avdrag för.

Nu är alltså frågan om avdragsrätt färdigutredd, genom att alli­­­­ansregeringens utredare Has­es Per Sjöholm presenterat en mod­ell för Sverige som kan öka gåvogivandet till den ideella sektorn med cirka 800 miljoner kron­or per år.
Alla allianspartierna står nu ense med Kristdemokraterna att införa avdragsrätt för ideella gåv­or efter valet.
Den modell som Sjöholm i sin utredning föreslår innebär att en privatperson kan få en skatte­reduktion på max 7 000 kronor per år, och att företag kan få skatt­en sänkt med max 35 000 kronor i samband med gåvor till ideella organisationer.
Precis som avdraget för hushållsnära tjänster, jobbskatte­avdraget och rot-avdraget är de samhällsekonomiska goda effekt­erna av reformen bet­yd­­­­­­­­­­­­­­­l­igt större än statens kostnader för reformen.

En annan viktig aspekt handlar om arbetsmarknaden. Den ideella­ sektorn är en del av samhäll­et som har en unik möjlighet att bistå dem som står utan­för arbets­marknaden. Tillsammans med andra ref­ormer skapar avdragsrätten fler möjligheter till arbete inom föreningsliv och den ideella sekt­orn. Samtidigt bidrar reform­en till att fler kan anställas inom andra delar av arbetsmarknad­en, exempelvis inom forskar­världen, eftersom också den före­slås omfattas av reformen.
Även idrottsrörelsen, där 95 procent av arbetet görs på id­eell basis, bör finnas med som en del av reformen. Avdragsrätten ska naturligtvis också gälla för gåvor till exempelvis kultur och trossamfund, liksom för forskning.

Om alliansregeringen får makt­en till hösten kommer Sverige som sista land i Europa äntligen att införa en reform där forskning och den ideella sektorn stärks  genom att givandet från privatpersoner och företag uppmuntras.
Tuve Skånberg, riksdagsledamot (KD) 1991-2006, riksdagskandidat 2010


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Skapa växtkraft i församlingen
Kyrkan kan vända negativa trenden
Att leva på lånade resurser
Trovärdigheten vilar på enheten
Trots sänkningen fortsatt generöst bistånd i världsklass
Ge även småföretagen energirabatt
Kärnvapenhotet allt mer påtagligt
Gemensamt språk avgörande för ett modernt välfärdsland
Utmaning: Dela liv och lidande
Elförsörjning - en laddad fråga


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies