Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Slå vakt om tron på Bibelns tillförlitlighet

Publicerad: 2010-07-29 00:00

Det finns ett egendomligt intresse hos somliga "teologer" att skapa tvivel på Bibelns trovärdighet.  Nyligen uppmärksammades hur Johannesevangeliets vittnesbörd om korsfästelsen har angripits, med citat från ett arkeologiskt material som kallas "Sinaiticus". Man hänvisar då till en kopia med delar av Bibelns grundtext som har vissa ändringar i texterna, men som anses vara från 300-talet. Det var då som nu att det fanns kyrkoledare som ville förändra evangeliets innehåll och Bibelns böcker. År 1853 upptäcktes detta intill ett kloster vid berget Sinai.
90 procent av alla bibelöversättningar som medverkat till att ge Guds Ord till olika språkgrupper i världen, har byggt på den grundtext som gjort Bibeln tillgänglig för mänskligheten genom hela kristendomens historia.
William Carey översatte Nya testamentet till fler än tjugo olika språk i Indien. Det var i början av 1800-talet, innan "Sinaiticus" hade hittats.  Hudson Taylor översatte Bibeln till kinesiska och Adoniram Judson gav Bibeln till Burmas folk långt innan "Sinaiticus" hade upptäckts och gjorts känd.
Reformationen, frikyrkorörelsens framväxt på 1500-talet, de stora folkväckelserna utgick från att predikanterna läste Bibeln och motiverade folket att studera Bibeln.

Nu hävdar akademiskt utbildade "teologer" att vi hellre ska lita på de arkeologiska fynd som sedan 1800-talets slut motsäger den bibel som medverkade till de stora andliga genombrotten för både världsmissionen och väckelsekristendomen i Amerika och här i Europa.
Modern bibelforskning letar nya möjligheter att förändra Guds Ord. Så var det också kring 300-talet och under lång tid när de klassiska kyrkomötena hölls till försvar för bibeltro och Kristustrohet. I samband med "Pridefestivalen" skrev lektorn Jayne Svenungsson vid THS i Stockholm i Svenska Dagbladet (26 juli) om att planer finns att ändra Bibelns innehåll till förmån för "queerteologi". Hon beskriver trenden som en "blomstringstid" för teologin. Tre frikyrkor i Sverige ansvarar för utbildningen, Svenska Missionskyrkan, Baptistsamfundet och metodisterna.
Det finns en text i vår bibel som helt saknas i "Codex Sinaiticus" och det är följande ord i Andra Timoteusbrevet: "Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet." (3:16)

Mötet med vår bibel kan jämföras med hur Jesus kom i mänsklig gestalt. Han är från evighet till evighet gudomlig, Jesus är Guds Son, jämlik med Fadern, men blev en människa för att ge oss möjlighet till frälsning. På ett jämförbart sätt är Bibeln en inkarnation av den helige Andes ord till oss människor. Liksom Jesus blev slagen, misshandlad, sårad och korsfäst, så har Bibeln drabbats av att bli misshandlad, skadad, sårad och hånad. På vilket sätt och hur handskrifter och kopior bevarats och blivit översatta, är en historia som jag inte har tillräcklig kunskap om. Det är ett mirakel att Bibeln bevarats genom allt.

Jag blir upprörd över förtalet mot Bibeln. Koranen driver också idén om att Bibeln har förvanskats och ändrats genom historien. Muhammed säger att han respekterar Gamla och Nya testamentet, men syftar då till de ursprungliga texter som han menade inte finns kvar. Våra kristna teologer i mellersta Östern har då svarat att vår bibel är identisk med den bibel man läste under det första århundradet och genom hela historien.
Frågan om Bibelns trovärdighet berör vår tro i djupast tänkbara betydelse. Det var de här frågorna som upptog kyrkomöten och 300-talets konflikter mellan olika kyrkofäder. Några ville anpassa kristendomen till dåtidens hedendom, medan de som förde evangeliet vidare till oss slog vakt om sin tro på Bibeln i sin helhet.
Stanley Sjöberg


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Var är de övriga Guds ”tjänarna” i Sv Kyrkan?
2010-07-30 22:28
Tack för att Du, Stanley, och några till vågar tala i god kristen anda i ett samhälle, som mer och mer verkar kunna bespotta den Sanning, som är grunden för mångas liv och hälsa.

Rätt så, Stanley! Janis Vikmanis
2010-07-30 17:50
Det kan inte förhålla sig på annat vis än som Du skriver. Snarare visar alla arkeologiska fynd att Bibeln är trovärdig:

The Dead Sea Scrolls prove the Bible
http://www.youtube.com/watch?v=AEa1dGHyDJY
http://www.youtube.com/watch?v=Y8I5M7LXKbE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=SK9wZlAH1ZY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IAnidfEb9dU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Icoxjo2h9dw&feature=related

Kyrkans tro, lära och liv Per Johansson
2010-07-29 17:58
Broder Stanley, det är ett viktigt ämne du tar upp.
Vid kyrkomötena i Nicea 325, Konstantinopel 381 och Efesos 431 formulerades den kristna tron på Kristi gudomlighet, Den Helige Andes gudomlighet och tron på jungfru Maria som Theotokos, Gudaföderska. Detta var samtidigt som de avvisade heresierna från Arius och Nesorios. Den Helige Ande inspirerade också dessa kyrkoledare att leva ett liv i ödmjukhet, sanning och rättfärdighet. Det är också viktigt att idag avvisa heretiska tankar och idéer som dyker upp, och att vi också ber att Gud må förbarma sig över oss alla.


Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies