Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Religionsfriheten förvrids

Debatt Publicerad: 2010-06-17 08:18

Nu har vi fått se ett nytt exempel. De som i själva verket vill tysta ner andra använder numera ofta ett nyspråk där inskränkningar av yttrandefrihet och föreningsfrihet framställs som ett skydd av rättigheter. Den här gången var det Sveriges Radio.

Där var det nyligen en rätt stor "nyhet" att det finns kristna ungdomsklubbar på en del skolor. Värre än så, ungdomar i dessa föreningar sprider sitt budskap till andra, och får ändå statsbidrag som andra ungdomsorganisationer.

Det blev till och med huvud­nyhet i Ekot en morgon. Vinkeln var att nu hade ännu ett missförhållande avslöjats av P1:s  "Kaliber". Däremot sades det ju inget i Ekot om att "Kaliber" faktiskt ifrågasatte skolungdomars förenings-, yttrande- och religionsfrihet.

Att ungdomar med gemensamma intressen eller värderingar bildar föreningar i sina skolor är sedan mycket länge en del av det fria föreningslivet.

Men Sveriges Radio har alltså visat hur en motsatt hållning kan se ut. Programmet "Kaliber" hade hittat en hel rad tjänstemän med chefsansvar i stat och kommun som delar deras attityd att föreningsfriheten i skolan inte gäller kristna som visar att de är kristna. Uppfattningen finns på fler håll. En hög ämbetsman i Skolverket har nyss i en intervju sagt att det inte är acceptabelt att en skolförenings verksamhet är "missionerande".

I radion hördes en rektor i Öster­götland säga att han i tjänsten hindrat en skolförening att sätta upp affischer - på grund av textens innehåll. Detta var nämligen missionerande. Har den rektorn aldrig hört talas om den grundlagsskyddade rätten att sprida det som är tryckt på papper?

Andra rektorer sade öppet att de inte tolererar att religiösa skolföreningar har verksamhet inne i skolan.

Regeringen och skolministern Jan Björklund (FP) har uppenbarligen sett faran, och gått in för att hejda de här försöken från utbildningsbyråkrater att inskränka föreningsfrihet och yttrandefrihet. I propositionen om den nya skollagen understryks därför särskilt att bestämmelserna om icke-konfessionell utbildning avser kommunerna och andra huvudmän för skolor. Men för sådant som elever - och därmed även elevföreningar - anordnar på till exempel raster gäller de alldeles vanliga reglerna om bland annat yttrandefrihet.

Så enkelt är det. Rätten att bilda föreningar, sätta upp affischer, sprida böcker och tidningar och samlas till gudstjänst har inga undantag som utesluter kristna - eller utesluter skolungdomar.

Men hur resonerar de som vill att statliga och kommunala tjänstemän ska kunna hindra skolföreningar om dessa sprider till exempel kristendom? Jo, de förvränger lagens och läroplanens krav på att kommunala skolors utbildning, liksom lektionerna i friskolor, ska vara icke-konfessionella. De försöker omtolka detta till att gälla allt som händer i en skola, och därmed bli en spärr mot frivilliga ideella föreningar med kristna elever som medlemmar. Innebörden av religionsfrihet förvrids systematiskt. Den görs till en förment "frihet" att inte behöva möta det talade eller tryckta ordet, när detta har ett religiöst innehåll.

Skollagen så som regeringen lagt fram den till riksdagen bör ge ett verksamt skydd för religiösa och även andra ideella skolföreningar.

Men man bör vara klar över att det här inte är något unikt prov på att inskränkningar i rättigheter maskeras som rättighetskrav. Nej, tvärtom! Begränsningar av offentlighetsprincipen som skall försvåra granskningen av pengar och pengars makt påstås vara ett skydd för "integritet" och rätt till privatliv.

Inskränkningar i tryckfriheten, med riskabla nya möjligheter att driva process om publicering av uppgifter om personer, och få skadestånd även då inget förtal och ingen förolämpning förekommit, är nu under utredning. För att driva igenom en sådan inskränkning tänjer man Europakonventionen om mänskliga rättigheter så den blir ett tillhygge för begränsning av pressfriheten!

Olika slags nyspråk om religionsfriheten, där den förvrids till en "rätt" att hindra förkunnelse eller stoppa yttranden om religion, är alltså ingen isolerad företeelse. Det är en del av ett ganska illavarslande mönster.

Åke Wredén
Frilansskribent och ledamot (FP)
i kommunstyrelsen i Eksjö


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Sverige ingen fristad för judar längre
Skapa det andliga folkhemmet
Sverige ger 283 miljoner i bistånd till Nigeria – blundar för förföljelse
Bevara integriteten i orostider
"Vi saknar existensberättigande om vi inte vill nå nya människor"
Ljuset lyser i mörkret
Bara i totalitära samhällen rensar staten bort religiösa symboler
Israel kommer att förlora fler liv
Farligt tyst om de nya moskéerna
"Ett radikalt ingripande närmar sig"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies