Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Syftet är upprättelse för det vi tror på

Angeläget Publicerad: 2008-04-24 00:00

”Jesusfestivalen” i Stockholm den 3 maj engagerar mig dygnet runt. Syftet är att manifestera den gemensamma tron på Jesus som är djupt rotad i en bredd av den kristna gemenskapen som inte alla varit medvetna om. Den helige Ande har på ett tydligt sätt visat oss en strategi inför islams utmaning, ateismens hotfulla angrepp och det inre förräderiet av det heliga som skett genom hån, förakt och teologisk förnekelse av kristendomens sanningsområden. Därför står vi tillsammans, ortodoxa och katolska, lutherska och frikyrklighetens folk, tillsammans med nysvenska kristna församlingar i Storstockholm.

Kritiken har hårdnat ju närmare vi kommer den 3 maj. Det finns de som tror att de ska hindra vittnesbördet om Jesus från en sådan samverkan genom att just nu uppmärksamma de historiska kyrkornas fel och brister. En nyprotestantisk iver kan dock inte släcka den eld som den helige Ande tänt bland mer än 120 miljoner andefyllda katoliker.
Det är dessutom ett tanklöst förakt att år 2008 ifrågasätta den ortodoxa kyrkogemenskapens rätt att få tillhöra Jesus i en tid när det just bland dem är många som dör som martyrer inför valet att förneka Jesus och överleva eller tro på Jesus och dö genom halshuggning eller ett gevärsskott.
Det gemensamma vittnesbördet om Jesus innebär inte att vi blir katoliker eller ortodoxa, anglikaner eller lutheraner, om vi i nuläget tillhör Trosrörelsen, Pingströrelsen eller Evangeliska Frikyrkan etc.

Lovsång på sju torg
Jag var med vid Utrikespolitiska Institutet när dåvarande ministern Morgan Johansson knöt näven och slog den hårt i bordet med sin försäkran att tillsammans med Christer Sturmark och många fler, kämpa för att utrota kristendomen i vårt land.
Våra arabiska vänner hör ständigt tv-program där Europas muslimska ledare förklarar sin strategi för att det kristna Europa ska komma under islams välde.
Redan i slutet av maj månad kommer en våldsam attack mot allt vad värdighet och tro på helighet innebär. De kallar sig ”Europas stolthet” med ett uttryck på engelska och möts av kyrkoledare som öppnar sin famn inför dem.
Därför vill vi på morgonen den 3 maj se Filadelfiakyrkan i Stockholm fullsatt till en förbönsguds-tjänst om en andlig väckelse över Sveriges land. Vid sju torg i Stockholms innerstad samlas tusentals kristna i lovsång och med korta appeller som ger upprättelse åt det vi tror på i relation till vem Jesus är och vad Jesus betyder som mänsklighetens Frälsare.

Evangeliet en helhet
En högröstad opinionsbildare som vill påverka ungdomarna har föreslagit att vi hellre skulle hyra massagebänkar och erbjuda folk som passerar torgen en gratis kroppsbehandling och en kopp kaffe. Man har tydligt sagt ifrån att sociala insatser är mer värda än att ge folket evangelium.
Min erfarenhet genom livet har varit att när vi både predikar och handlar i kärlek, då blir Kristus förhärligad.
Därför kämpade min bror Kjell och jag utefter kustområdet av Bangladesh, efter en tsunami som tog 50 000 människors liv i början av 1960-talet. Vi delade ut kläder, kokkärl, mat och byggnadsmaterial, samtidigt som vi bad och vittnade för folket om Jesus.
Därför tog vi upp kampen mot slaveriet och startade skolor, barnhem, sjukvård och katastrofhjälp, samtidigt som vi predikade på torgen och på lerbyarnas öppna marknadsplatser.
Under 1970-talet i Stockholm samlade vi en natt cirka 5 000 till bön, med facklor i våra händer, men hade samtidigt ett pågående räddningsarbete för utslagna, med öppet hus, nattlogi och praktiska sociala insatser.
Den församling jag tillhör arbetar socialt i Vitryssland med barnhem, i ungdomsfängelser och bland cancerdrabbade efter Tjernobyl, samtidigt som vi stödjer församlingsplantering och evangelisation. Våra medarbetare är med om hur änglar griper in och ger vägledning och skydd, men också hur människor möter Jesus till frälsning och trygghet inför sin evighet.
De perioder när jag fått vägleda fler människor till frälsning, är då jag prioriterat evangelisation genom olika arbetsinsatser.
Nu händer något i samband med Jesusmanifestationen den 3 maj. Nu väcks en förnyad tro på gatumöten och traktatspridning. Ute på stadens torg ska 10 000-tals traktater delas ut den 3 maj. Samtidigt är det bönenätter, dygns-lång fasta och hängivet arbete.
Från olika delar av Sverige kommer bussar och tåg med frimodiga bekännelsemedvetna kristna. Vi tror att det som nu ska ske kan bli ett nytt ”Karmel”, en ny ”pingstdag”, en vändpunkt för kristendomens utveckling i vårt land. Vi ber om förbön av alla som läser det här, att vädret ska bli gynnsamt, att motdemonstrationer och angrepp ska hållas borta och att Jesus ska bli uppmärksammad, ärad och respekterad av vårt folk på nytt.
Stanley SjöbergTyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)De bad: "Räck ut Din hand!" S-E Sköld
2010-06-10 11:03
Stanley Sjöberg: "Jag var med vid Utrikespolitiska Institutet när dåvarande ministern Morgan Johansson knöt näven och slog den hårt i bordet med sin försäkran att tillsammans med Christer Sturmark och många fler, kämpa för att utrota kristendomen i vårt land".///En människa/allt kött är gräs, slog näven i bordet och följaktligen samlar Stanely Sjöberg allt "kristet kött" han kan få tag i för att på politiskt manér demonstrera tron på JESUS inför s.k. makthavare. Men Den som har makten, den verkliga makten, Han verkar inte genom kött, utan genom Sin Ande. Därför att striden inte är mot kött och blod, utan "mot ondskans andemakter i himlarymderna". Och den striden avgörs inte, vinns inte, genom demonstrationståg på gator och torg, utan snarare på hur många som kommer till ett enkelt bönemöte och hur många som var och en för sig, går in i sin kammare, för att ostörd få tala med Gud i Jesu Namn.///Det har t.ex. länge förundrat mig, att vi inom kristenheten inte använder vår allmänt sett fria lördag till att allt som oftas samlas till bön för oss själva och vårt folk och land. Men det kanske kommer när leken är över, och allvaret börja tränga mot våra egna stugknutar. När våra teorier övergår i krass verklighet.///De första kristna bad: "Och nu, HERRE, se till deras hotelser och ge Dina tjänare, att de med frimodighet må FÖRKUNNA DITT ORD, i det att Du UTRÄCKER DIN HAND till att bota de sjuka och till att låta TECKEN OCH UNDER SKE genom Din helige tjänare Jesu Namn".


Om att företräda konungarnas Konung och Hans rike. S-E Sköld
2010-06-10 11:03
Stanley Sjöbergs hållning till påven och katolicismen kan liknas vid, att en statsman gör ett besök i Kina och därvid, i syftet att själv få ha goda relationer till landets ledare, underdånigast underlåter att ta upp alla misshälligheter som där finns vad gäller människornas väl och ve.///Stanley Sjöberg representerar "Konungarnas konung och herrarnas Herre" och DENNES ORD, kan på sin höjd säga, att katolicismen har en del som avviker från Bibeln; när det i själva verket handlar om en okult villolära SOM LEDER MÄNNISKORNA ANDLIGT VILSE, med få - om ens några - förankringar i Bibeln, i Guds Ord. Med andra ord, i det rikes Ord han själv tjänar och representerar./// Hade detta gällt i världen, hade betyget bara kunnat bli ett: ynkedom.

Glädjande Jesus-manifestation Roger Gustavsson
2010-06-10 11:03
Jesusmanifestationen är oerhört intressant. Svensk frikyrklighet behöver verkligen knyta an till väckelseskeden från andra delar av världen och de invandrarkyrkor i Sverige där Guds eld brinner. Just detta sker den 3 maj. Jag tycker att det är helt fantastiskt och jag kommer med glädje att resa från Göteborg för att vara med.

Det är förstås alltid lätt att sitta på läktaren och kommentera när Stanley och andra tar ett initiativ som de har upplevt en Herrens ledning till. Någon klagar över ett ordval i en trycksak. Någon vill att man ska erbjuder ryggmassage istället. Andra fnyser om plakatkristendom, eller ondgör sig över att icke renläriga är med. Jag skulle vilja utbrista; kliv ner från läktaren och hjälp till istället!

Naturligtvis kommer vi som tror på ”Skriften allena” att behöva fortsätta med en nödvändig granskning av vad historiska kyrkor, inklusive katolska kyrkan, står för. När det gäller en del formella ekumeniska organ kan man förvisso se exempel på hur vissa av dess läror färgar av sig. Granskar man däremot Jesus-manifestationens hemsida är det dock tydligt att ett klart, bibliskt Jesus-budskap får slå igenom. ”Jesus är skapelsens Herre och alla människors frälsare”

Tack Stanley för att du orkar. Var välsignad och stå på!


Att kämpa för trons -och den goda lärans ord S-E Sköld
2010-06-10 11:03
Eftersom Stanley Sjöberg och i princip alla kristna ledare på "toppnivå" i Sverige, underlåter att avslöja -och varna för katolicismens inte bara uppenbart obibliska lära, utan dessutom okult, så får andra - betydligt enklare själar - kämpa den kampen: för en kamp är det förvisso.

så beklämmande Harry Forsgren
2010-06-10 11:03
Håller med Dig Sköld i vad Du skriver. Det är så beklämmande vad som idag sker på den andliga arenan, där allsköns villfarelse legaliseras. Inte minst nu genom denna "Jesusmanifestation".

Inte är det en manifestation av Jesus att göra det tillsammans med villolära och villolärare! Det är en manifestation, som förbereder människors sinnen och hjärtan för att hälsa antikrist välkommen som Kristus.

Och det är för tragiskt att Stanley, Hedin, Ekman, Halldorf, Arborelius och de kristna ledarna skapar dimma i de kristnas ögon genomn att mena att detta är en "Jesus manifestation". Medan det egentligen är en manifestation av en "annan Jesus", tillsammans med villfarelse och villolärare! Det är bara så beklämmande att Stanley blivit så vilsen, så att han är beredd att bejaka förförelsen både i trosförkunnelelsen och katolicismen!

HaFo

blir beklämd janneW
2010-06-10 11:03
Man blir beklämd att läsa vad S-E sköld och HAFO skriver, dessa mörkrets män som är de främsta bromsklossar för väckelse i Sverige idag, Vad gör dom? kritiserar och åter kritiserar, de har pågått i flera år nu, skrämmande, att ni kallar Er kristna, De som kommer att hända och kanske påskynda Jesus tillkommelse är när enheten bland Guds folk blir total. när vi alla bekänner JESUS som HERRE. Jag tackar GUD för att det finns män som Stanley Sjöberg, Ulf Ekman mfl som vågar utmana och stå på barikaderna. Gud Välsigne Er.

Guds Ord ÄR Sanning. S-E Sköld
2010-06-10 11:03
janneW, framtiden utvisar vad som är sant och vad som är lögn. Lewi Pethrus myntade begreppet: "Tiden är sanningens bästa vän". Mvh.

Mixen mellan Sanning och Lögn, Guds Ord och lögnläror. S-E Sköld
2010-06-10 11:03
JESUS: "Den som talar
av sig själv söker sin
egen ära".///

Mänsklig entusiasm och personlig karisma, kan få människor att marschera i en viss - av någon önskad - bestämd riktning. Det är på intet sätt unikt, och förekommer även inom kristna församlingar och sammanhang.

Men där är det alltid symtom på skilsmässa mellan huvudet Kristus och den enskilda lemmen; där har det normala förhållandet mellan huvud och lem tagits över av människor! Huvudet Kristus är m.a.o. utbytt mot ett människohuvud.///

För om den relationen till Kristus är i rätt/frisk/mogen funktion, tar lemmarna inte order eller direktiv av varandras huvuden/idéer, utan direkt från Huvudet Kristus. Och prövar därigenom vad entusiasten säger; i annat fall - om inte det görs - handlar det om typiska sektbeteenden.///

DÄRFÖR KAN DET ALDRIG VARA FEL ATT IFRÅGASÄTTA OCH PRÖVA; DETTA FÖR EN ENDA SAKS SKULL, ATT UTRÖNA VAD DET ÄR FÖR ETT SLAGS ANDE SOM TALAR, ÄR DET JESU ANDE, ELLER MÄNNISKANS EGEN, ELLER NÅGON ANNAN.///

Därför är själva huvudfrågan, om lemmarna är skickade till Stockholm för att gå i ett demonstrationståg, av huvudet Kristus, eller av någon annans huvud?

Det är den helt avgörande, viktiga frågan; för den avgör om det är ett Guds verk eller en människas - ett människoverk med andra ord. Och sådana verk har vi gott om i vårt land: i annat fall brann väckelsens eld här: Den hade aldrig kunnat slockna! För Andens eld brinner alltid: det är vi människor som slocknar och det hör alltid då samman med vår egen olydnad/ohörsamhet.///

För lydnad är fortfarande bättre än offer, eller det bästa vi människor kan tänka ut och göra. ///Och personligen har jag svårt att tro, att en människa som själv vandrar i olydnad mot Guds Ord, som t.ex. Stanley Sjöberg (och f.ö. flertalet av kyrko -och samfundsledarna) skulle kunna vara Guds redskap att leda andra rätt.///

Den andra delen i det här sammanhanget, är att den föreslagna aktiviteten stämmer med Stanley Sjöbergs och de övriga olydiga/ohörsamma ledarnas strävanden och önskemål; att mixa sanning och lögn: Guds Ord med lögnläror; och vad Gud – Sanningens Ande – har med sådant att skaffa har jag synnerligen svårt att inse: som om Han behövde hjälp av lögnläror -och deras företrädare för att kunna vinna svenska folket för Kristus!///

Jer. 23:28 ”Vad har halmen
att skaffa med säden?”
Karmel Olivia
2010-06-10 11:03
Det som hände på berget Karmel var inte en strid mellan Guds folk och andra folk som inte trodde på Gud. Nej det var en strid mellan de INOM Guds folk Israel som mellan de som vägrade dyrka avgudar och de som dyrkade avgudar.

Ledsamt Gustaf
2010-06-10 11:03
Ekumeniskt jippo!
En präst från katolska kyrkan resp. ortodoxa representerar ett lärosystem. Katolicismen är hedendom uppblandat med bibliska motiv och språkbruk. Gud bevare oss från sakramentalism och gärningslära. Initiativet låter lovvärt men är en form av synkretism då man inbjudit representanter från katolska kyrkan. Folk blir frälsta av predikan av Guds ord, inte hokuspukus och vidskepliga cermonier (spädbarnsdop, kanibalisk nattvard etc.).

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Angeläget

"Vad vilja Kristdemokraterna?"
Herre, till vem skulle vi gå?
Livet gick så fort
Är pastorn tjänsteman eller tjänstegåva?
Det finns gränser!
Församlingen - den helige Andes gemenskap
Är det dags för 6/1-metoden nu?
Värre än vapen
Förvandling eller anpassning - ödesfråga
Det hettar till i riksdagen


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies