Hemmets Vän 1 månad gratis
MED NYHETER SOM BERÖR


Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

Snällhet och dumhet

Att skolan inte ska vara så svår, vad betyder det? Att helt enkelt acceptera att elever i Sverige inte ”behöver” förvärva kunskaper som elever i andra länder? För ett industriland som konkurrerar på den internationella marknaden låter det inte speciellt hoppingivande, skriver Åke Hällzon.


Det stora mötets tid är nu

2019 ser ut att bli rekordsommar för de kristna konferenserna. Och det är glädjande att public service-redaktionerna väljer att uppmärksamma dem. Gud välsignar de stora kristna sammankomsterna. Det folkliga stormötets tid har framtiden för sig, och det ökande antalet besökare skapar genomslag i de största medierna. Vi lever i en spännande tid. Detta är Guds sommar!skriver Åke Hällzon.


När sår läggs till sår

Ingen annan organisation kan möta livet så som den kristna församlingen. När församlingen fungerar som Gud tänkt är den en kraft för att vi ska kunna möta livet, dela det och leva det i tacksamhet trots det vi går igenom. Vi får lägga sår vid sår, skriver Åke Hällzon. 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies