Hemmets Vän 1 månad gratis
MED NYHETER SOM BERÖR


Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

Gräns för religionsfriheten

Religionsfrihet är en viktig del av det moderna
Sverige, och rätten att själv välja sin tro ska värnas. Kristna, judar,
muslimer, ateister – alla har rätt till sin livsåskådning. Staten ska
inte tvinga på eller föreskriva människor en viss trosuppfattning. Men
religionsfriheten har sina gränser. Brott kan aldrig försvaras genom att
de begås i en religions namn.


Lurade av falska löften

Nu måste alla sunt tänkande människor samverka för att kopplingen pornografi och människohandel ska avslöjas och drabbade unga, oftast kvinnor, ska kunna få tillbaka frihet och människovärde …  Låt söndagen den 18 oktober bli en start för ett nytt handlingsmönster.


Fick äldre covidsjuka den vård de behövde?

Är dessa fall som beskrivs ett fåtal, mycket tragiska exempel? Eller fanns det ett systemfel i våras, där beslut fattades som i praktiken undanhöll äldre covid-19-patienter det medicinska stöd som sjukvården kan ge? Det är en fråga som måste besvaras. 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies