Hemmets Vän 1 månad gratis
MED NYHETER SOM BERÖR


Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

Skydda barn mot våld

Just därför att föräldrarätten är så stark kan hemmet för en del barn bli den mest otrygga platsen på jorden. Ett alltför stort antal misshandlas av sina föräldrar. Alltför ofta tror vi och hoppas att samhällets skyddsnät är väl fungerande. Det är lugnast så. Men om denna tro är en villfarelse?


Släpp tunnelseendet

Förändringsarbete för integration tar tid. Stat och kommun kan bara delvis avhjälpa bristerna. Det behövs många samverkande grupper för ett gott resultat.


Oikos kan öppna för närliggande kristna värden

”Istället för att bara avfärda Oikos som en SD-produkt, vilket den i viss mening förstås är när Mattias Karlsson är dess initiativtagare, borde vi fråga oss varför konservatismen växer, varför så många namnkunniga ingår i Oikos förtroenderåd, och framför allt hur detta på längre sikt kommer att påverka förutsättningarna för kristet tro och liv i Sverige”, skriver chefredaktör Åke Hällzon om den nya tanke­smedjan och varför konservativa idéer har fått ett uppsving. 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto
Taltidning

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies